fbpx Er du sykepleier og har lyst til å arbeide i utlandet ? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Er du sykepleier og har lyst til å arbeide i utlandet ?

Seksjon for Behandlingsreiser har ledig en fast stilling som leder på et av våre behandlingssted i utlandet. I perioden 2020-2021 er stillingen lokalisert på behandlingsstedet Valle Marina på Gran Canaria, men dette vil kunne endres dersom OUS velger et annet samarbeidende behandlingssted utenfor Gran Canaria etter utløpet av kontraktsperioden. Den som ansettes må således være forberedt på muligheten for en geografisk endring av arbeidssted.                                                        

Behandlingsreisers team består av en stedlig leder, 9 sykepleiere, 1-2 leger og 1 idrettspedagog. Pasientgruppen er barn og ungdom med kronisk lungesykdom og eller atopisk eksem i alderen 3 - 19 år og barn /ungdom i alderen 4 - 19 år og voksne med psoriasis.

En behandlingsreise innebærer et 3 - 4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima. Behandlingsreise består av helsefaglig oppfølging, sol og bading, fysisk aktivitet, undervisning og opplæring. Barna går i barnehage og skole på dagtid.

For mer informasjon om behandlingsreiser, se vår hjemmeside: www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser. Vi gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjon vedrørende stillingene vil skje via e-post.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.
 

Arbeidsoppgaver

 • Variert arbeid som omfatter daglig drift av programmene
 • Har det administrative ansvaret for norsk personell på behandlingsstedet
 • Fungerer som bindeledd mellom Behandlingsreisers kontor i Oslo og behandlingsstedet.
 • Oppfølging av gjeldene avtale mellom Behandlingsreiser og behandlingsstedet samt Den Norske skolen
 • Planlegge teamets arbeid i forbindelse med den enkelte gruppes ankomst og avreise
 • Utarbeide turnus for norsk personell i samarbeid med behandlingsreisers kontor i Oslo
   

Kvalifikasjoner

 • Minimum 5 års arbeidserfaring som sykepleier
 • Ledererfaring 
 • Erfaring med pasientgruppene er en fordel
 • Det er ønskelig at søker har erfaring med undervisning
 • Det kreves at man behersker grunnleggende bruk av PC
 • Arbeidsspråk: norsk og engelsk, men kan være en fordel hvis man behersker spansk

Personlige egenskaper

 • Vi søker sykepleier som kan jobbe selvstendig, målrettet og er glad i å jobbe med mennesker
 • Søker må ha gode evner til å lede, samarbeid, kommunikasjon og teamarbeid
 • Søkeren må være komfortabel med å undervise/snakke i plenum
 • Det er viktig å vise stor fleksibilitet
 • Personlig egnethet vektlegges
   

Vi tilbyr

 • En spennende, morsom og inspirerende arbeidsplass
 • Fri reise fra/til Norge - arbeidsstedet i utlandet, gratis bolig og forsikringsordning
 • Arbeidstid 35,5 timer/uke hovedsakelig dag men må påregne noe kveldsarbeid
 • Siden jobben er i utlandet følges landets helligdager
 • Lønn etter ansiennitet (Spekter)
 • Ubekvem arbeidstid kompenseres med et fast kronetillegg
 • Det trekkes 2% lovfestet pensjon til KLP
 • Det holdes 1 introduksjonsdag i Oslo før avreise og 1-2 måneders opplæring på behandlingsstedet med fungerende leder

Det utbetales ikke kostgodtgjørelse
 

Kontaktinformasjon
Pär-Arne Pajunen
Sykepleiefaglig rådgiver
​41561951

Hilde Mogan
Seksjonsleder
92241811
 

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger.
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.