fbpx God kvalitet - trygge tjenester Hopp til hovedinnhold

God kvalitet - trygge tjenester

Nå skal det utredes om helsevesenet skal få en egen sikkerhetskommisjon ved alvorlige hendelser. Det sa Gahr Støre da han la frem stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet.

Klokka 11.00 i dag la Jonas Gahr Støre frem stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

– Budskapet i denne meldingen er tydelig: Vi prioriterer kvalitet ved å sette pasienten i sentrum, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.

Se opptak fra pressekonferansen.


Sikkerhetskommisjon?

- Måling av kvalitet og åpenhet om resultatene skal stå sentralt i utviklingen av helsetjenestene. Systemene for å avdekke og lære av uønskede hendelser og feil må bli bedre. Derfor ønsker vi blant annet å utrede behovet for en uavhengig sikkerhetskommisjon ved alvorlige hendelser, sa Støre.

Les også: Uønskede hendelser kan halveres


Sentrale tiltak

Her er hovedpunktene i stortingsmeldingen:

•Etablere et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet, der målet er færre pasientskader, bedre kultur i arbeidet med pasientens sikkerhet, sterkere involvering av kommunene og tydeligere involvering av pasienter, pårørende og brukere.

•Etablere permanent undersøkelsesenhet i Statens helsetilsyn, som rykker ut ved varsler om alvorlige hendelser.

•Gjennomføre en bred utredning om samfunnets oppfølging av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten. Pårørende skal involveres i dette arbeidet.

•Sende på høring et forslag om lovendring for å styrke pasienter og pårørendes rettsstilling i tilsynssaker. Gjennomføre et nasjonalt forsøk med kvalitetsbasert finansiering i spesialisthelsetjenesten, der en andel av bevilgningen gjøres avhengig av måloppnåelse for bedre kvalitet og bedre sikkerhet.

•Utvikle og publisere flere kvalitetsindikatorer og utrede etablering av et nasjonalt register for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.