fbpx Europeisk samarbeid for bedre praksis Hopp til hovedinnhold

Forskning Europeisk samarbeid for bedre praksis

Tove Aminda Hanssen, Tone Elin Mekki og forskerkollegaer fra Italia, Portugal og Tyskland.

I slutten av januar møtes sykepleierforskere fra hele verden i Oslo.

Medlemmene i den uavhengige europeisek organisasjonen EANS har en betydelig innsats for å bygge opp et solid sykepleiefaglig forskningsnettverk i Europa bak seg. EANS ble etablert i Padova i Italia i 1997, og arrangerer samlinger hvert halvår for å fremme samarbeidet mellom sykepleieforskere. Målet er å bidra til kvalitet i praksis.

Nå står deres årlige vintermøte for tur, i Oslo 23. og 24. januar.

Sommersamlingene arrangeres i forbindelse med gjennomføringen av sommerskolen for ph-d studenter. Her blir det gitt mulighet til å legge frem egne prosjekter for mulig internasjonalt samarbeid, diskutere protokoller og resultat og etablere nettverk på tvers av land og fagområder.

Sammenliknet med medisinsk forskning og forskning innen psykologi og samfunnsfag, har sykepleiefaglig forskning i Norge en relativ kort forskningstradisjon.

Ifølge Ingalill Rahm Hallberg, tidligere president i European Academy of Nursing Science (EANS), er det en stor utfordring for sykepleieforskere å initiere til forskning som gir aktuell og relevant kunnskap for praksis. For at forskningen skal kunne implementeres i praksis og være nyttig for pasientene, er følgende momenter fremhevet:

Sykepleieforskere må:
* være i posisjon til å kunne identifisere morgendagens forskningsspørsmål av vesentlig betydning for menneskers liv og helse.

* fokusere på å bygge forskningsprogram og ikke enkeltprosjekt. Gjennom en vedvarende innsats kan en bit for bit bygge opp kunnskap som bidrar til en bedre klinisk praksis.

* anvende adekvate forskningsmetoder og design slik at funn fra deskriptive studier anvendes i intervensjonsstudier, og praksis evalueres og fornyes gjennom implementering av stadig ny kunnskap fra forskning.

* delta i diskusjonen omkring bruken av forskningsressurser inkludert menneskelige ressurser både på junior og seniorforskningsnivå.

Sykepleieforskere bør også være pådrivere for tverrprofesjonell forskning. Forskningen har ikke som hovedmål å fremme profesjonens utvikling, men bidra med kunnskap for pasienters helse og velvære fra et helhetlig perspektiv.

Programmet og påmeldingslenke til vintersamlingen finnes på EANS hjemmeside.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.