fbpx Fett nok! Hopp til hovedinnhold

Balansekunst: Fett nok!

FETT NOK: Overvekt og fedme er en av verdens største folkehelseutfordringer. (foto: Colourbox)

Årets helsesøsterkongress har fedme hos barn som ett av temaene. Men hvordan gjøre noe med dette uten å skape slankehysteri eller ødelegge barns selvfølelse?

- Hvorfor har dere valgt fedme tema på årets helsesøsterkongress?

Fordi vi har en overvektepidemi som det er viktig å vite hvordan vi som helsesøstre best kan møte. Da er vår helsefremmende rolle av stor betydning, sier Astrid Grydeland Ersvik.


- Er ikke dette først og fremst et foreldreansvar?

- Overvekt og fedme kan ikke reduseres til kun et individuelt ansvar. Det er mange samfunnsmessige og politiske forhold som kan bidra til å snu overvektepidemien. Skal vi få den effekten vi ønsker, må vi rette oss mot disse forholdene mer enn kun å peke på hva den enkelte kan og må gjøre, sier hun.


Følsomt

- Hva er de etiske utfordringene for helsesøstre som skal jobbe med overvektige barn?

Overvekt, kropp og mat er følsomme tema som vi skal nærme oss med respekt og klokskap. Vi må ha høy etisk bevissthet om hvilken makt vi kan utøve, bevisst eller ubevisst, sier Grydeland Ersvik.

Flere foredragsholdere har presentert både studier og prosjekter som handler om barn og overvekt.


Tips og nytte

- Hva synes du har vært mest nyttig?

- Hele første dag – med Gudbjørg Øen og Paulina Nowicka – ga oss nyttig fakta kunnskap og ikke minst hvordan snakke med barn og unge om overvekt uten at det skal gå ut over deres selvfølelse og selvbilde, sier hun.

Grydeland Ersvik sier at de blant annet vil legge ut Paulina Nowickas presentasjon på nettsidene.

Presentasjonen hun holdt gir en rekke konkrete, praktiske råd om hvordan helsesøstre kan nærme seg tema med elever som sliter med overvekt på en god måte, sier Grydeland Ersvik.


Vær bevisst

Når det gjelder fedmeproblematikk sier Grydeland Ersvik at det er viktig at helsesøstre tilegner seg den nyeste kunnskapen om temaet.

- Ta i bruk metodiske verktøy som motiverende intervju – og vær bevisst på språk- og ordvalg, råder hun.


Stort problem

Overvekt og fedme er en av verdens største folkehelseutfordringer. I Norge har fedme i befolkningen vært jevnt økende, og nærmere hvert femte epidemien, sa Gudbjørg Øen i sitt foredrag. Hun er til daglig dosent ved Høgskolen Stord Haugesund.

Øen peker på at de fleste kommuner mangler en systematisk strategi og tiltak for å kartlegge, forebygge, behandle overvekt og fedme hos barn. I 2011 kom Helsedirektoratet med nasjonale retningslinjer for både dette og for veiing og måling av skolebarn.


Barnevektstudien

Ragnhild Hovengen er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet og prosjektleder for Barnevekststudien. Ifølge tall fra Barnevektstudien er 16 prosent av norske tredjeklassinger overvektige.  Det er litt flere jenter (18%) enn gutter (15%) som er overvektige.

Andelen med overvekt er betydelig høyere i undergrupper, knyttet til familienes sosio/økonomi og bosted. Tredjeklassinger som var overvektige ved 8 års alder viste også en markant raskere vekst allerede første leveår sammenliknet med barn som ikke er overvektige ved samme alder, sa hun.

Hovengen mener det er viktig å være oppmerksom på at overvekt og fedme hos barn fra tidlig barndom vil kunne bidra til å opprettholde og øke sosiale helseforskjeller i den norske befolkningen.

Hun sa videre at helststasjonen, barnehage og skole er viktige arenaer for å forebygge utviklingen av overvekt blant barn.
- Det er i barnealder muligheten til å forbygge overvekt og fedme inn i voksen alder antagelig er størst, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.