#Isolert

Isolat, skjerming og lukkede avdelinger blir hyppig brukt i helsetjenesten. Seks fotografer har utforsket hva isolasjon gjør med pasientene.

Barn i isolat

Bildehistorie: Barn i isolat

Marit Fonn har fulgt ett år gamle Odins familie inn i isolatet. Han har umodne lunger, og nå har han fått RS-virus. I de to ukene som isolatet på infeksjonsposten for barn på Ullevål sykehus varer, bytter foreldrene på å være sammen med ham.

Odin er i isolat på Ullevål sykehus, infeksjonsposten for barn

Odin (1) er i isolat

Odin er i isolat fordi han ikke skal smitte de andre barna.

Tonje Hallan Kristiansen, barnesykepleier Ullevål sykehus, barnemottakat og barneinfeksjonsposten

– Vi kan ikke forklare de minste barna hvorfor de er isolert

– Spedbarna med bronkiolitt kan være alvorlig syke, forteller barnesykepleier Tonje Hallan Kristiansen. Viruset de bærer, er så smittsomt at barna isoleres.

Sikkerhetscellen

Bildehistorie: Fengselet i fengselet

Fotograf Stig M. Weston fikk fotografere sikkerhetscellen, der fangene blir kledd nakne og får mat gjennom en luke i døra.

Freddy Støvind utenfor Ila fengsel

– Ingen tror at isolat er bra for helsen

De innsatte på isolat skal ha like gode helsetjenester som alle andre. Freddy Støvind er sykepleier på Ila fengsel.

Skjermet demensavdeling

Bildehistorie: Bak lukkede dører

Fotograf Signe Marie Andersen har fotografert fra skjermet avdeling på et sykehjem.

Bildet viser Kaja Elena Klunderud, sykepleier på Eikertun helsehus, Hokksund.

Demens: – Det viktige er å skape gode dager

Kaja Elena Klunderud på Eikertun helsehus må skjerme for at pasientene skal ha det bra.

Infeksjonsmedisinsk isolat

Bildehistorie: Smittefare

Mona Machava Moe fulgte pasient Eldbjørg Vangsnes inn i isolatet. Hun ble isolert på Sykehuset i Vestfold. Bak masken møtte hun sykepleier Nicoline Olavsen.

Bildet viser Siri Berg Flesvig i gul smittedrakt og med munnbind.

– De kan nok føle seg ensomme

Isolerte pasienter er en del av hverdagen for Siri Berg Flesvig på infeksjonsmedisinsk sengepost på Ahus.

Psykisk helsevern

Bildehistorie: Rom for tvang

Fotograf Erik Norrud har portrettert fem personer som er blitt utsatt for skjerming med tvangsmidler. Han har fotografert rommene der isolasjonen fant sted og tvangsmidlene som ble brukt.

Trond Solholm utenfor akuttmottak på Sandviken sykehus som er en psykiatrisk klinikk i Helse-Bergen

– Vi skal ikke utøve mer tvang enn absolutt nødvendig

De fleste pasienter opplever isolering som ubehagelig, sier Trond Solholm, psykiatrisk sykepleier ved Sandviken sykehus i Bergen.

Isolert i hjemmet

Bildehistorie: Innelivet

I «Innelivet» besøkte fotograf Dimitri Koutsomytis Kari Tingberg i Oslo. Hun har nedsatt be­vegelsesevne på grunn av MS og bor alene i en leilighet på Vinderen.

Bildet viser en hjemmesykepleier på vei inn i en oppgang

– Livet er for stort til å deles alene

Sykdom og funksjonssvikt kan sørge for at det blir vanskelig å opprettholde kontakt med andre. Det kan føre til at hjemmeboende brukere blir isolerte, sier hjemmesykepleier Gjertrud Langnes.

Utenfor
Bildet viser demenssyke Ragnhild på Fosshagen dagsenter i Lier. Hun står foran en tavle med lapper hun har strikket. På lappene står blant annet "alene", "savn" og "ærlig".

Isolasjon i serviceerklæringens tid

Isolasjon er ikke et nytt fenomen, men den har endret karakter gjennom utviklingen av velferdsstaten. Den moderne formen for isolasjon er å møte en hær av hvitkledde uten å bli sett, skriver redaktør Barth Tholens.

Biologiprofessor Dag Olav Hessen

Isolat: Hva skjer med oss når vi tvinges ut av flokken?

Noen ganger må mennesker isoleres. Også i helsevesenet. Hva skjer når vi holdes utenfor fellesskapet?

Anne-Grethe Terjesen, nestleder i Pårørendealliansen

– De kaller det skjerming, men noen pasienter kommer ikke ut på mange uker

– Vi sliter med at det ikke er et tydelig skille på isolat og skjerming i psykiatrien, sier Anne-Grethe Terjesen, nestleder i Pårørendealliansen.

Maja Thune

Isolat: – Blir døren låst, mister du kraften i kroppen

Også kort tid i isolat kan oppleves dramatisk. Det vet Maja Thune (40), som flere ganger var innlagt i psykiatrien som ungdom.

Malin Jørgensen, Oslo universitetssykehus, OUS, sykepleier, ebola

– Verden blir ekstremt liten i smitteisolat. Jeg tror det er verre enn å være i fengsel

– Det kan være svært psykisk belastende å være i smitteisolat. Tuberkulosepasienter kan være isolert i flere måneder, sier Malin Jørgensen på Ullevål sykehus.

Av hensyn til andre

Mennesket har rett til frihet og kontroll over egen helse, men likevel isolerer vi enkeltmennesker for å skjerme oss andre mot sykdom og fare. Det setter sykepleierne i en dobbeltrolle; de er både pasientens nærmeste og isolatets vokter, skriver temaredaktør Liv Bjørnhaug Johansen.

Utgaven på papir

Kjøp Sykepleien på papir her

I Sykepleien på papir går vi i dybden på ett tema om gangen. Du kan kjøpe bladene enkelt her.