#Når er det nok?

Seks av ti sykepleiere sier at de har vært med på å gi livreddende behandling til pasienter som hadde hatt bedre av å få slippe. Hvorfor er det så vanskelig å bare la folk dø?

Del 1: I grenselandet

Skjærsilden

Døden fortjener å bli diskutert, selv om helsepersonell helst vil utsette den lengst mulig.

Døden og teknologien

Der vi før sa at pasienten døde «mett av dage», må vi nå finne en merkelapp i et klassifiseringssystem.

Jeg vil ikke vente og se

Vi er ikke redde for å snakke om døden. Men legene holder ofte tilbake, skriver fagsykepleier Caroline Boda Sakariassen.

Gjenoppliver mot bedre vitende

Seks av ti sykepleiere har gitt livreddende behandling de selv mente ikke ville være ønskelig eller gunstig for pasienten. Det viser Sykepleiens undersøkelse blant 1000 sykepleiere.

bildet viser Reidun Førde

Om leger, død og overbehandling

Og så var det den om sykepleieren som var så lei av legen som aldri ga seg med hjerte- og lungeredningen. Til slutt sa hun tørt: «Ja, får du liv i denne, går jeg ned i lik-kjelleren og henter én til!»

Fra en intensivavdeling

I behandlingsfellen

Sykepleiere følger familiene gjennom håp, håpløshet, angst og sorg.

Bildet viser dr. Matthias Thöns sittende på et kontor.

– Haler ut smertefull dødsprosess

Overflødige operasjoner, aggressiv kjemoterapi, smertefulle inngrep. Den tyske legen Matthias Thöns har tatt opp kampen mot det han mener er økonomisk styrt overbehandling.

Mor overlevde

– Det hadde jo vært en grei måte å dø på, sier mor. Hun snakker om hjerteinfarktet for ett år siden.

Øretelefoner på en sykepleier.

Hvordan leger dør

Hør lege Ken Murrays essay om hvordan leger dør.

Del 2: Beslutningen

Dette sier loven om beslutninger i livets sluttfase

Beslutninger som angår livets slutt, oppfattes ofte som krevende. Enda vanskeligere blir det når det oppstår uenighet.

Finn (t.v.) og Per Nortvedt

Sykepleier-tvillingene

Hver morgen ringer sykepleierbrødrene hverandre. For å sjekke om det står til liv. Sånn er det å være tvilling.

Portrett av kreftsykepleier Berit Hofset Larsen

Livets siste dans

– Sykepleiere må stole mer på egen vurdering, sier sykepleier Berit Hofset Larsen, som har jobbet med alvorlig kreftsyke i over 20 år.

Bildet viser en gammel mann med skjegg

Noen dager om våren

Dere vet ingenting om min fars liv.

Del 3: Stans!

«Pasienten trekker siste åndedrag mens pårørende krangler rundt henne»

Sykepleiere forteller om mange uverdige situasjoner når det ikke er tatt stilling til HLR hos eldre og svært syke pasienter.

 Irene Aasmul er forsker ved Universitetet i Bergen og har skrevet master om sykepleieres erfaringer med HLR minus.

Uklar HLR-status kan oppleves dramatisk

– Sykepleiere opplever det som dramatisk å være i situasjoner der plikten til å redde liv går på bekostning av å gi pasientene en verdig avslutning, sier forsker og sykepleier Irene Aasmul.

Turnuslege Ingvild Haraldstad Skårdal

Flest kvinner ønsker HLR minus

Hvem er HLR minus-pasientene, og i hvilken grad har de selv en stemme? Dette har Ingvild Haraldstad Skårdal undersøkt.

Bildet viser en kirurg som opererer

Er unge leger overbehandlere?

Vi yngre leger har relativt god oversikt over behandlingsmulighetene, men dessverre dårligere kjennskap til hvilke liv som er nær fullbyrdelse, skriver Frederik Emil Juul.

Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?

Helsepersonell – inkludert sykepleiere – skal ikke starte hjerte- og lungeredning (HLR) når det vurderes som hensiktsløst.

Del 4: Sistehjelp
Bildet viser hender som holder hverandre med himmel og skyer i bakgrunnen.

Snakk sant om døden

Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene.

Intensivsykepleiere på Elverum sykehus

Bruker veilederen som verktøy

Når det er snakk om liv og død holder det ikke med synsing og personlige meninger. Det har ledelsen og sykepleierne ved intensivavdelingen på sykehuset i Elverum tatt konsekvensen av.

Georg Bollig, sykehjemslege

Anbefaler sistehjelp om livets avslutning

Mange knekte ribbein eller en stille rolig død? Pårørende er usikre på hva sykehjemspasienten ønsker. 

Bildet viser en eldre kvinne som sover

Liv til dagene – eller dager til livet?

Vi ønsker alle å få best mulig behandling ved alvorlig sykdom, men den «beste» behandlingen er ikke alltid den livsforlengende, skriver Liv-Ellen Vangsnes.

Utgaven på papir

Kjøp Sykepleien på papir her

I Sykepleien på papir går vi i dybden på ett tema om gangen. Du kan kjøpe bladene enkelt her.