Quiz: Dette må du vite om Norsk Sykepleierforbund!

SYKEPLEIER OG ORGANISASJONSKVINNE: Bergljot Larsson var Norsk Sykepleierforbunds første leder. Hun var engasjert i arbeidet for kvinnenes stilling i samfunnet.

Nesten alle sykepleiere er medlemmer, men hva vet du egentlig om forbundets mer enn 100 år lange historie?

Vil du ha mer quiz?

Prøv deg på disse: