fbpx Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier

Klinikk for psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå.

Enhet for psykosomatikk/C-L voksen er nå en del av Akuttpsykiatrisk avdeling og er under oppbygging etter en periode med omorganisering. Vi har en ledig stilling som psykiatrisk sykepleier knyttet til enheten.

Enheten gir tilsyn til pasienter inneliggende ved Rikshospitalet og utreder pasienter henvist til enheten fra OUS. Rikshospitalet har flere landsfunksjoner bl.a. transplantasjon hvor vi bidrar inn i utredning og behandling. For øvrig samarbeider vi tett med spesialister innen nevrologi, infeksjonsmedisin, gastroenterologi, kardiologi og hematologi.

Psykiatrisk sykepleier gir tilsyn, gjør vurdering av innlagte pasienter etter henvisning og følger opp innlagte pasienter etter behov. Psykiatrisk sykepleier gir ulike samtaleintervensjoner med mål å bedre mestring og psykisk helse. Psykiatrisk sykepleier samarbeider også tett med andre profesjoner ved enhet. Psykiatrisk sykepleier vil også følge opp enkelte polikliniske pasienter. Vi ønsker å bygge opp en spesialisert psykosomatisk poliklinikk.

Enheten arbeider tverrfaglig og det er psykiatere, klinisk psykologspesialister, nevropsykologer, psykiatrisk sykepleier og spesialfysioterapeut ansatt ved enheten i tillegg til administrativt personale. Avdelingen har tilknyttet en professor og samarbeider med UiO. Det bygges opp psykosomatisk forskning ved enheten, og det forventes at alle ansatte deltar i forskningsaktivitet. Det bygges også opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Vi tilbyr en spennende jobb med mulighet for å være med å utvikle psykosomatisk medisin. Vi har et godt arbeidsmiljø og et stimulerende faglig og godt samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset.

Ønsket tiltredelse er 01.05.20

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Ønsket tiltredelse er 01.05.20

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

Utredning og behandling av pasienter
Tilsyn
Veiledning
Undervisning
Delta i Forskning

Arbeidsoppgaver

Utredning og behandling av pasienter
Tilsyn
Veiledning
Undervisning
Delta i Forskning

Kvalifikasjoner

Søker må være psykiatrisk sykepleier/ha videreutdanning i psykisk helsearbeid
Erfaring fra C-L psykiatri er ønskelig
Ønskelig med utdanning innen kognitiv terapi
Ønskelig med somatisk erfaring
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
Personlig egnethet

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe tverrfaglig
Fleksibilitet
Engasjement for faget
Gode arbeidsvaner
God evne til selvstendig arbeid

Vi tilbyr

En spennende jobb med faglige utfordringer
Et godt arbeidsmiljø
Utviklingsmuligheter
Deltakelse på kurs nasjonalt og internasjonalt
Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon
Birgitte Boye
Enhetsleder
23074932

Arbeidssted
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.