fbpx Er du vår nye leder ved Norges største slagenhet? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Er du vår nye leder ved Norges største slagenhet?

Vi søker nå seksjonsleder til seksjon for akutt hjerneslag

Seksjon for akutt hjerneslag/nevroovervåkning har nå ledig fast stilling for seksjonsleder. Seksjonen er 1 av 8 seksjoner ved avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi. 

Seksjonen tilbyr spesialisert utredning og behandling til pasienter med hjerneslag i akuttfasen.
Seksjonen består av 29 senger hvorav 4 i nevrologisk overvåkningsstue. Vi er i stadig utvikling, sist med oppstart trombektomi høsten 2019 og implantasjon av loop-recorder for deteksjon okkult arytmi januar 2020.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved Ahus har landets største opptaksområde innenfor fagfeltet nevrologi og består også av seksjon for generell nevrologi,  rehabiliteringsseksjon, nevrofysiologisk laboratorium, seksjon for nevroimmunologi, nevrologisk poliklinikk og seksjon for forskning og utvikling. 
Vi gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.

Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling. Arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen bidra til godt arbeidsmiljø og god pasientivaretakelse.   

Alle søkere må søke elektronisk.    

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for daglig drift og faglig utvikling av slagenheten
 • Mål- og virksomhetsstyring med budsjett- og personalansvar
 • Delta i avdelingens ledergruppe og felles utviklingsprosjekt
 • Utarbeide og videreutvikle systemer for å sikre at pasienter og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt
 • Ansvarlig for at seksjonens ressurser utvikles og forvaltes på en hensiktsmessig og forsvarlig måte
 • Ansvarlig for at helsetjenester og sykepleie utøves i overensstemmelse med seksjonens målsetting og med fokus på pasientsikkerhet
 • Bidra til et forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø    
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier, ønskelig med ledererfaring/lederutdanning
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • Ønskelig med kompetanse innen lederskaps- og medarbeiderutvikling, samt god forståelse for arbeidsgiverrollen
 • Norskkunnskaper skriftlig og muntlig på høyere nivå C1(Bergenstesten)
 • Gode IKT-kunnskaper med kjennskap til Dips, GAT
 • Ønskelig med kunnskap fra endrings- og forbedringsarbeid             
Personlige egenskaper
 • Du er systematisk i ditt arbeid, planlegger godt og gjør gode prioriteringer
 • Du har evne til å motivere og få med deg medarbeidere i utviklingsarbeid
 • Du evner å arbeide selvstendig, men må kunne samarbeide med øvrige samarbeidspartnere og ledere på en god måte
 • Du er fleksibel og løsningsorientert    
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø
 • Mulighet for videreutvikling innen ledelse
 • Hjelp med bolig eller barnehageplass
 • Mange tilbud innen idrett og kultur

   

  Arbeidssted
  Sykehusveien 25 
  1474 Nordbyhagen

  Kontaktinformasjon
  Tormod Fladby
  Avdelingsleder
  67 96 96 71

  Nina Cecilie Hedqvist Holter
  Assisterende avdelingsleder
  67 96 95 50

  Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

  «Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

  Medisinsk divisjon leverer spesialisthelsetjenester innenfor akuttmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, infeksjonssykdommer med diagnostisk enhet, endokrinologi, blodsykdommer, nyresykdommer med dialysevirksomhet, fordøyelsessykdommer, kreft, geriatri, nevrologi og nevrofysiologi, rehabilitering og medisinsk overvåkning.
  Sykehusets kliniske fellesfunksjoner er organisert i Medisinsk divisjon og deltar aktivt i det tverrfaglige pasientarbeidet og.

  Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø organisert som egen avdeling.

  Vi prioriterer undervisning, kompetanseutvikling og akuttmedisinsk trening for ansatte med pasientkontakt. Pasientsikkerhet og kvalitet er førende for behandling og oppfølging.