fbpx Operasjonssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleier

Thoraxkirurgisk avdeling er en avdeling i Hjerte- Lunge- og karklinikken, og er en foregangsavdeling innen kirurgisk behandling og sykepleie til pasienter med hjerte-, lunge- og karlidelser. Avdelingen disponerer alle sengekategorier det er behov for i et pasientforløp, og har tre poster/enheter; sengepost med en intermediærenhet, intensivenhet og en operasjonsenhet. Det utføres alle vanlige operasjoner på hjerte, lunger og blodårer i avdelingen.

Thoraxkirurgisk avdeling utfører transplantasjoner av hjerte og lunger, og har tilgjengelig teknologi for ECMO og assistert sirkulasjon. Avdelingen har landsfunksjon for operasjoner til barn med medfødte hjertefeil. Tverrfaglig samarbeid er satsningsområde for avdelingene i Hjerte-Lunge- og karklinikken. Thoraxoperasjon bemanner 4-6 operasjonsstuer ved Rikshospitalet.

Arbeidsoppgaver
 • Peroperativ sykepleie til avdelingens pasientgrupper
Kvalifikasjoner
 • Norsk godkjenning som sykepleier og videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Relevant klinisk erfaring som operasjonssykepleier med arbeid fra aktuelle pasientgrupper er ønsket men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Vi søker en kollega som er ansvarsbevisst og har gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Liker å arbeide i tverrfaglige team, er faglig engasjert og kan arbeide selvstendig
 • Liker utfordrende og variert arbeide, med både elektive og akutte operasjoner
 • Personlige egenskaper vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Høyt faglig nivå 
 • 35,5 timer per uke i turnus, fag- og utviklingstid er lagt inn
 • Vi er en IA - bedrift
 • Individuell tilpasset nyansatt program

Carina Gertrud Blomander
Seksjonsleder (sykepl/jordmor)
93843030

Arbeidssted
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo 

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger.
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.