fbpx Spesialsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleier

Seksjon for psykose- og akuttbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet
 

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 115 000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon Døgnbehandling, Seksjon Psykose og akuttbehandling og Seksjon Psykiatrisk legevakt.

Psykosepoliklinikken søker sykepleier med videreutdanning i psykisk helse i fast stilling.

Psykosepoliklinikken gir tilbud om utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser. Enheten er inndelt i to team; Behandlingsteamet som tilbyr utredning og behandling til psykosepasienter med etablerte psykosediagnoser, og TIPS teamet som tilbyr utredning og behandling av pasienter med førstegangspsykoser. I tillegg har psykosepoliklinikken, i samarbeid med bydelene, opprettet to FACT team. Enheten har i hovedsak en kognitiv tilnærming og vektlegger kontinuerlig fagutvikling. Enheten er bemannet med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleier med spesialisering og sosionom. Vi har et utstrakt samarbeid med bydelene, fastleger og andre avdelinger i klinikken. All poliklinisk virksomhet er samlokalisert i lokaler i Nydalen med adresse Gullhaugveien 12.

To referanser bes oppgitt i søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter med psykoseproblematikk.
 • Dokumentere i elektronisk pasientjournal/DIPS.  
 • Nettverksjobbing, både internt og eksternt.
 • Administrasjon av depotmedikasjon.
Kvalifikasjoner
 • Sykepleieutdanning med videreutdanning i psykisk helse.
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er nødvendig.
 • Ønskelig med utdanning/erfaring i kognitiv terapi og eller rusbehandling.
 • Erfaring med bruk av DIPS  
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • God arbeidskapasitet og samarbeidsevne.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Evne til å arbeide fleksibelt og samtidig beholde strukturen.
 • Søker må beherske norsk språk, både muntlig og skriftlig    
Vi tilbyr
 • En stilling i et tverrfaglig høyt kvalifisert faglig miljø, med fokus på fagutvikling og psykosebehandling av god kvalitet. Kurs/undervisning både internt og eksternt  

Pia Therese Wiig
Seksjonsleder
45273272
piawii@ous-hf.no

Grete Jorunn Sølvberg Larsen
Enhetsleder
45008322
grjlar@ous-hf-no

Arbeidssted
Gullhaugveien 12
0484 Oslo

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.