fbpx Spesialsykepleier/sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleier/sykepleier

Er du en faglig engasjert sykepleier som ønsker å jobbe på medisinsk akuttmottak?

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200 000 innbyggere sentralt i Oslo. Vi behandler blant annet pasienter med alvorlig respirasjonssvikt, intoxikasjoner, infeksjoner/sepsis og kardiologiske sykdommer. Ved vårt akuttmottak tar vi imot ca. 800 pasienter til innleggelse hver måned. I tilknytning til akuttmottaket har vi en observasjonspost med 9 senger som er åpen fra søndag til fredag. Akuttmottaket har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og stort engasjement.

Akuttmottaket har ledig faste stillinger og vikariater i ulik stillingsprosent.
Vi søker deg som er spesialsykepleier/sykepleier med relevant erfaring min 2 år. Det er ønskelig at du har medisinsk erfaring fra akuttmottak i sykehus eller legevakt. Du må være effektiv, like hektiske dager, kunne jobbe i team og ha godt humør. Stillingene innebærer tredelt turnus med høy vaktbelastning og arbeid hver tredje helg. Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som faglig engasjement, fleksibilitet, evne til å prioritere arbeidsoppgaver og gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver:
• Mottak og oppfølging av pasienter og deres pårørende
• Akuttmottakets sykepleiere inngår i sykehusets øyeblikkelig-hjelp-team
• Ansatte ved vår avdeling rullerer mellom akuttmottak og obs posten

Dine kvalifikasjoner:
• Medisinsk erfaring fra akuttmottak i sykehus eller legevakt
• Videreutdanning innen akuttsykepleie, anestesi, intensiv eller andre relevante videreutdanninger er en fordel
• Faglig engasjement
• Fleksibilitet
• God evne til å prioritere arbeidsoppgaver
• Gode samarbeidsevner, like å jobbe i team men også kunne arbeide selvstendig
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
• Et spennende og utviklende fagmiljø
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
• Eget opplæringsprogram over fire uker og individuelle kompetanseplaner
• Medisinsk teamtrening
• Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene
• Gode pensjonsordninger gjennom KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med ukentlige gruppetimer og eget styrkerom. Det arrangeres klatrekurs, kajakkurs,skiteknikkkurs, felles turer til fjells, samt løpetrening som oppkjøring for Holmenkollstafetten.
• Tre flotte personalhytter til leie for medarbeiderne beliggende på Norefjell og i Trysil.

Oppgi to referanser fra siste arbeidsforhold.

Avdeling:
Medisinsk akuttmottak og observasjonspost
Adresse:

Kontaktpersoner:
Berte Bjørg Moen
mob: 470 16 177

Hanne Elisabeth Sætermo
mob: 905 09 506

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.