fbpx Sykepleiere søkes i Nesseby kommune | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere søkes i Nesseby kommune

Nesseby helsesenter består av sykeavdelingen, hjemmesykepleien, kjøkken, legesenter/laboratoriet, fysioterapi og tannlege. 

Sykeavdelingen består av 12 faste sykehjemsplasser, derav 4 i egen post med skjermet avdeling.

I tillegg er det 1 akuttplass, 2 KAD/rehabilitering/korttidsplass.

Hjemmesykepleien består av kjøreruter innenfor kommunen, i tillegg til omsorgsboliger med 9 leiligheter ved Nesseby helsesenter. Basen for hjemmesykepleien er ved omsorgsboligene.

Kjøkken i forbindelse med sykeavdelingen. Kjøkkenet tilbereder mat/middag til beboere ved sykestuen og omsorgsboligene, samt tilbereder middag for hjemlevering til hjemmeboende brukere utenfor sykehjemmet.

Stillingsutlysninger ved Nesseby helsesenter, Unjárgga gielda /Nesseby kommune

 1. Sykepleier 100% fast stilling, fra og med 1.mai 2020. Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er på sykeavdelingen.
 2. Sykepleier 50% fast stilling, fra og med 1.mai 2020. Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er på sykeavdelingen.
 3. Sykepleier 100% 1 års vikariat snarlig tiltredelse. Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien. Kvalifikasjonskrav: førerkort kl. B.
 4. Sykepleier 50% et års vikariat, snarlig tiltredelse. Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien. Kvalifikasjonskrav: førerkort kl. B.

Vi søker deg som:

 • Har norsk autorisasjon som sykepleier
 • Har interesse for en utfordrende og ansvarsfull jobb.
 • Har gode samarbeidsevner, samt evner til å kunne jobbe selvstendig.
 • Har kjennskap til elektronisk journalføring.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Bør ha kjennskap til samisk språk og kultur.
 • Fordel med samiskspråklige ferdigheter.

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter tariff og lokal lønnspolitikk
 • Sykepleiere ved ansiennitet 0-9 år tilbys årslønn på kr. 500 000,-
 • Muligheten til nedskriving av studielån.
 • Behjelpelig med å skaffe bolig

Det er 6 måneders prøvetid for faste stillinger/års vikariater. For alle stillinger må politiattest fremvises før tiltredelse i stillingene.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Søknadsfrist 21.02.2020

Søknad med CV, vitnemål og minimum to referanser sendes elektronisk til: postmottak@nesseby.kommune.no

Eventuelt per post:

Nesseby kommune v/postmottak
Rådhuset
9840 Varangerbotn

Dersom ønskelig med ytterligere informasjon, kan henvendelse rettes til:

 • Anne Brit Aslaksen: 40440661 / anne.brit.aslaksen@nesseby.kommune.no
 • Leena Guttorm: 40440648 / leena.guttorm@nesseby.kommune.no

Nesseby, på nordsamisk Unjárga, er en kommune i Øst-Finnmark. Den grenser i vest og nordvest mot Tana, i øst og nordøst mot Vadsø og i sørøst mot Sør-Varanger. Kommunen har også en kort grense mot Finland i sørvest (Utsjok og på ett punkt Enare). Den 26. april 1989 fikk Nesseby som den andre kommunen i Norge et samisk navn. Kommunen er en tospråklig kommune der samisk og norsk bokmål er likestilt.

https://www.nesseby.kommune.no