fbpx Gruppeterapeut | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Gruppeterapeut

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får veldig gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere. DPS’et er delvis samlokalisert med Ringerike Sykehus og har det samme opptaksområdet i Øvre Buskerud med til sammen 82 000 innbyggere.

Vårt DPS samarbeider nært med Blakstad Psykiatriske Sykehus som har ansvar for de spesialiserte sykehustjenester for befolkningen.

Avdelingen er lokalisert på 3 steder består av seksjon døgnbehandling med FACT og 2 seksjoner for poliklinisk behandling, en på Ringerike og en på Ål. Den ledige stillingen er i seksjon poliklinisk behandling på Ringerike. 

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, vurdering og behandling, i gruppe, individuelt og i team
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten
Kvalifikasjoner
 • Psykiatrisk sykepleier, psykolog eller lege
 • Videreutdanning innen gruppebehandling
 • Erfaring fra psykisk helsevern og spesialisthelsetjenesten
 • Interesse for tverrfaglig behandling
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
 • Gode evner til samarbeid, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn og ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
 • Tiltredelse etter avtale

Arbeidssted
Arnold Dybjordsvei 1, 3511 Hønefoss, Norge

Kontaktinformasjon
Christian Hølland Eikeland
Seksjonsleder/Overlege
 97154231

Kent Håpnes
Avdelingssjef
99100195

Anne Karine Mykland
Overlege
 99624408

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!