fbpx Spesialsykepleier kombinert med stilling som universitetslektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleier kombinert med stilling som universitetslektor

Spesialsykepleier i 50% stilling i klinisk arbeid ved Kirurgisk klinikk, kombinert med 50% stilling som universitetslektor i helsevitenskap (avansert klinisk sykepleie) ved NTNU

Om stillingen

Ved Kirurgisk klinikk, Avdeling for sengeposter og poliklinikk, St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig en fast nyopprettet stilling på totalt 100 %.

Stillingen er en kombinasjon av 50 % stilling som spesialsykepleier i avansert klinisk sykepleie og 50 % stilling som universitetslektor i helsevitenskap (avansert klinisk sykepleie).

Den som ansettes vil få ansettelsesforhold ved både Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Stillingen er i hovedsak knyttet til fagområdet avansert klinisk sykepleie og bachelor i sykepleie. 

Tett samarbeid mellom klinikk og fakultet bidrar til å sikre høy kvalitet på pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon, opplæring og formidling.

Ønsket tiltredelse er så snart som mulig.

Stillingen som spesialsykepleier er tilknyttet Kirurgisk klinikk, Avdeling for sengeposter og poliklinikk. For mer informasjon om avdelingen, se https://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk 

Stilling som universitetslektor er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ism

Ansvarsområder

Spesialsykepleier:

Stillingsinnehaveren inngår i klinisk arbeid ved Kirurgisk klinikk og har ansvar for - observasjon, pleie og behandling av pasienter som har gjennomgått avansert kirurgi.

- opplæring og oppfølging av kolleger og studenter i kirurgisk praksis

 Universitetslektor:

Den som ansettes har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie og spesielt innen avansert klinisk sykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • undervisning og utvikling av emner innenfor bachelor i sykepleie, avansert klinisk sykepleie og i tilgrensende masterprogram
 • pedagogiske oppgaver samt veiledning på bacheloroppgaver
 • deltakelse i administrativt arbeid

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet. Stillingsinnehaveren må også rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Avansert klinisk sykepleier: 

Til stillingen kreves videreutdanning som avansert klinisk sykepleier, samt oppnådd mastergrad i helsefag eller relevant fagområde. Erfaring som kirurgisk sykepleier fortrinnsvis fra gastroenterologisk fagområde forutsettes.

Universitetslektor:  

Til stillingen som universitetslektor kreves oppnådd mastergrad innen helsefag og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.  

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må være dokumentert. Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.  

Spesifikke kvalifikasjoner som kreves til stillingen:

 • bachelorgrad innen sykepleie og videreutdanning innen avansert klinisk sykepleie
 • erfaring som kirurgisk sykepleier fortrinnsvis fra gastroenterologisk fagområde 
 • relevant mastergrad
 • må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner til stillingen:

 • erfaring med ulike utdanningsoppgaver (undervisning, veiledning, simulering/ferdighetstrening m.m)
 • må mestre bruk av e-læringsverktøy og kunne bidra til innovasjon i utdanningen

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.  NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

 Personlige egenskaper

 • høyt faglig fokus og engasjement
 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

 • utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i stillingene
 • høyt faglig nivå
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gode pensjonsordninger
 • lønn i henhold til avtaler gjeldende for St.Olavs hospital og NTNU
 • stillingen lønnes etter universitetslektor kode 1009 og spesialsykepleier etter gjeldende tariffbestemmelser    

Ansettelsen som universitetslektor blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen

Om søknaden

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra den dokumenterte informasjonen som foreligger. Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen må komme frem i søknaden.

Søknaden må inneholde:

Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Avdelingssjef Nina Hassel, Avdeling for sengeposter og poliklinikk, Kirurgisk klinikk, tlf.92623252, nina.hassel@stolav.no   

Fagenhetsleder Guri Rasmussen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, tlf. 73412201, guri.rasmussen@ntnu.no 

Spørsmål om søknadsprosssen kan rettes til:

HR-konsulent Anita F Bretun, anita.f.bretun@ntntu.no

Søknadsfrist: 15.04.2020  

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.

Stilling som spesialsykepleier kombinert med stilling som universitetslektor i helsevitenskap (avansert klinisk sykepleie) ved Kirurgisk klinikk, St.Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesialsykepleier i 50% stilling i klinisk arbeid ved Kirurgisk klinikk, kombinert med 50% stilling som universitetslektor i helsevitenskap (avansert klinisk sykepleie) ved NTNU

This is NTNU

På NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

St.Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim- er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St.Olavs hospital har ca 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no