fbpx 100 % stilling som prosjektleder for en strategisk satsing innen psykisk helse og rus | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

100 % stilling som prosjektleder for en strategisk satsing innen psykisk helse og rus

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 119.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

NSF har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for våre medlemmer og tillitsvalgte. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, høyt tempo og god resultatoppnåelse.

Vårt landsmøte har vedtatt å iverksette en strategisk satsing med formål å tydeliggjøre sykepleiernes rolle og ansvar innen psykisk helse og rus-området. Prosjektet skal:

 • Tydeliggjøre sykepleiefaglig kompetanse innen psykisk helse og rus.
 • Utvikle og kommunisere sykepleiernes særegne funksjon innen psykisk helse og rus.
 • Tydeliggjøre behov for sykepleiefaglig ledelse innen psykisk helse og rus.

Satsingen gjennomføres som et prosjekt og vi søker nå en engasjert, erfaren og dyktig prosjektleder til å lede dette prosjektet. Du er nytenkende, strukturert, en god relasjonsbygger og evner å skape gode resultater selvstendig og i samarbeid med andre.  Stillingen som prosjektleder er en fulltidsstilling, med en varighet på to år fra tiltredelse. Stillingen er organisatorisk plassert i fag- og helsepolitisk avdeling med fagsjefen som linjeleder, men tar alle sine oppdrag fra og rapporterer løpende til leder av styringsgruppen for prosjektet. 

Som prosjektleder skal du, gjennom involverende prosesser, arbeide bredt i organisasjonen med både politisk ledelse, faggruppene, fagavdelingene, fylkeskontorene samt tillitsvalgte og medlemmer innen psykisk helse og rus. Du vil også arbeide opp mot relevante politikere og beslutningstakere, pasient- og brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, og befolkningen for øvrig.

Følgende hovedoppgaver og ansvar ligger til stillingen:

 • Etablere, lede og gjennomføre prosjektet i tråd med vedtatt mandat, rammer og prinsipper, herunder også prosjektbudsjett.  
 • Sørge for at prosjektmål er forstått og akseptert i alle berørte ledd i organisasjonen.
 • Etablere gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold innad i prosjektet og med relevante, eksterne aktører.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ønsker en sykepleier med følgende kvalifikasjoner og erfaring:

Prosjektet skal være et samhandlingsprosjekt for å få gjennomslag hos myndigheter og i samfunnet for øvrig. Det er stor interesse for prosjektet og forventninger om bred involvering og tydelige gjennomslag. Det er svært viktig at du er en tydelig og samlende prosjektleder med nettverk og relasjoner både innen fagfeltet psykisk helse og rus og til ledelse og myndigheter. God kjennskap til politiske virkemidler og påvirkningsprosesser blir også vektlagt. Videre ønsker vi følgende:

 • Relevant utdanning på minimum masternivå.  
 • God erfaring fra arbeid innen området psykisk helse og rus.
 • Relevant utdanning innen prosjektledelse er ønskelig. Kravet til formell utdanning kan unntaksvis kompenseres ved solid erfaring fra prosjektledelse som kan dokumenteres.
 • Pedagogisk kompetanse og/eller erfaring vil veie positivt.
 • Høy digital kompetanse som vises i kunnskap og trygghet i bruk av IT-verktøy.
 • Norsk skriftlig og muntlig flytende og med god formuleringsevne.
 • Evne til å lede arbeidsprosesser og bygge gode relasjoner samt være samlende og skape engasjement. 

Samarbeid, forankring og samhandling er viktig for å lykkes i stillingen. Tidligere arbeid i politiske organisasjoner eller offentlig virksomhet er relevant.

Personlig egnethet og integritet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby deg en variert, spennende og utviklende jobb i en innovativ organisasjon sammen med faglig sterke, engasjerte og dedikerte kolleger med stor arbeidsglede samt:

 • Tariffavtale
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring 
 • Kantineavtale og gode velferdsordninger
 • Hyggelige kollegaer og høy trivsel 

Ta gjerne kontakt med fagsjef Kari Elisabeth Bugge på telefon +47 414 33 530. Alle henvendelser vil blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfristen er 14. juni 2020.

Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning. Følg grønt knapp på siden. Vi gleder oss til å høre fra deg!