fbpx Avdelingsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder

Ved Strinda hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder. 

Strinda hjemmetjeneste er en av 13 enheter som yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område. Sonen er inndelt i tre arbeidslag som består av sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeider og assistenter. 

Vi er et fagmiljø som er i kontinuerlig utvikling med stort fokus på tverrfaglig samarbeid. Målet vårt er at brukerne skal bo lengst mulig hjemme med tilrettelagte tjenester og vi bruker hverdagsrehabilitering som en del av vår arbeidsmetode.

Vi legger vekt på at egenmestring og aktiviteter er en del av hverdagen for våre brukere. Våre brukere har ulike behov; noen greier seg stort sett selv mens andre har et stort hjelpebehov som krever omfattende, og tverrfaglig oppfølging. Vårt mål er at brukere og pårørende skal oppleve en god faglig tjeneste, og en god relasjon mellom ansatt/bruker/pårørende. 

Hjemmetjenesten er en spennende arbeidsplass der du får møte mennesker innenfor de fleste fagområder, noe som gir en varierende arbeidshverdag. Som avdelingsleder vil du være en del av enhetens lederteam, som består av enhetsleder og 3 avdelingsledere med sterkt faglig fokus, og engasjement for brukergruppene vi yter tjenester til.

Vi jobber etter Trondheim kommunes verdier: Åpen, Kompetent og Modig.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside og på Facebook.
 

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle tjenestetilbudet på området og i egen enhet.
 • Helhetlig ansvar for områdene fag, personal og økonomi i samarbeid med resten av lederteamet.
 • Ansvar for HMS-arbeid, internkontroll og avvikshåndtering.
 • Sikre riktig kvalitet på tjenestetilbud, i henhold til lov og forskrifter og kommunens målsettinger.
 • Samarbeide tett med våre ansatte og legge til rette for godt arbeidsmiljø.
 • Jobbe aktivt for å ivareta et inkluderende og trygt arbeidsmiljø.
 • Pårørendesamarbeid.
 • Støtte og veilede ansatte som står i utfordrende situasjoner.
 • Utføre oppgaver delegert av enhetsleder.
Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det:

 • Bachelor i sykepleie.
 • Erfaring innen personal- og fagledelse.
 • Kompetanse innen enhetens tjenesteområde.
 • God kjennskap til brukergruppen.
 • Kunnskap om lovverk og avtaleverk.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og formidlingsevne.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert.
 • Du har fokus på fag og stort engasjement for tjenestemottakerne.
 • Du har fokus på å støtte og myndiggjøre ansatte som gode fagutøvere.
 • Du holder seg faglig oppdatert.
 • Du har gode relasjons- og kommunikasjonsevner.
 • Du er fleksibel.
 • Du har stor arbeidskapasitet og evner å jobbe med fokus på ulike oppgaver til samme tid.
 • Du jobber godt i team, men er også trygg når det gjelder å jobbe selvstendig
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidshverdag med høyt tempo.
 • Lederansvar i en av Norges største organisasjoner.
 • Lederansvar for en stor gruppe medarbeidere.
 • Ansvar for å være med å utvikle fremtidsrettede tjenester.
 • Å bli en del av enhetens lederteam.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler i Trondheim kommune.
   

Kontaktinformasjon
Mona Søbstad
Enhetsleder
(+47) 94799681

Arbeidssted 
Skonnertveien 7, 7053 Ranheim

Åpen – kompetent – modig
Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.