fbpx Psykiatrisk sykepleier, Avdeling for angstlidelser | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier, Avdeling for angstlidelser

Ved avdelingen er det ledig 100 prosent fast stilling for psykiatrisk sykepleier.

Tiltredelse: 10.08.20 eller etter avtale

Avdelingen har et spennende og godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse på angstbehandling, metakognitiv og kognitiv terapi.

Vi har spesialiserte behandlingstilbud for en rekke type angstlidelser, blant annet panikklidelse, agorafobi, sosialfobi, tvangslidelse, GAD og PTSD etter traumer i voksen alder. Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt gjennom lang tid.

Avdelingen har 18 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team. De består blant annet av lege, psykologer og sykepleiere med spesialkompetanse.

For mer informasjon om avdelingen vises det til våre hjemmesider: www.modum-bad.no

Stillingen er primært knyttet til det kognitive teamet. Arbeidsoppgavene er: Primærkontakt for enkeltpasienter med oppfølging bl.a. i eksponeringstrening, atferdseksperimenter, samtaler, psykoedukasjon i gruppe og individuelt. Gunstig vaktordning. Det kreves videreutdanning i kognitiv terapi, evt. ønske om å gjennomføre denne. Det legges også vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne. 

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon. 

Vi kan tilby:

  • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
     

Kontaktperson:

Avdelingsleder Heidi Berg Houmb, tlf. 32 74 94 51/472 59 344.

Vi ber om at du søker elektronisk.

Søknadsfrist: 6.juli 2020

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og kurs- og kompetansesenteret med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: "En kilde til liv". Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.