fbpx Sykepleier med teamlederansvar | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier med teamlederansvar

Det er ledig 100 % fast stilling i Tverrfaglig vurderingsteam, som sykepleier med teamlederfunksjon.

Enhet

Stillingen er for tiden organisert under Koordinering, fag og forvaltning. KFF ivaretar en stor del av fellesfunksjonene for helse og omsorgssektoren i kommunen. Sør-Varanger kommune er i omstilling samtidig som vi ser at de kommunale helse- og omsorgsoppgavene er i sterk vekst.

Gjennom dette utfordres vi til å gjøre innovative grep, finne løsninger og utvikle oss til å møte framtidas omsorgsutfordringer. Koordinering, fag og forvaltning har en sentral funksjon i å bidra til denne omstillingen for å innrette tjenesteytingen i henhold til samfunnsutviklingen.

Fagteamet består i tillegg av 100 % stilling for ergoterapeut og fysioterapeut, og arbeider tverrfaglig med aktuelle samarbeidspartnere i helsetjenesten, Teamet har fokus på "Hva er viktig for deg?" og jobber mot hverdagsmestring i brukers hjemmearena og miljø. Målet er å finne brukerens egne ressurser og motivere til å mestre hverdagen selv.

Tidlig tverrfaglig innsats og rehabilitering tilstrebes for å forebygge ytterligere funksjonsfall eller betydelig økt hjelpebehov. Dette er en viktig tankegang og arbeidsmåte på alle nivå i omsorgstjenestene for å hindre hjelpe-feller som utilsiktet passiviserer brukerne, og krever økte omsorgsressurser.

Hovedarbeidsoppgaver

• Teamleder har ansvar for å ha oversikt i oppfølgingen av nye søknader og aktive brukere.
• Ansvar for den sykepleiefaglig kompetansen i pasientforløpet.
• Deltar i kartlegging, oppfølging og koordinering av brukersaker i samarbeid med teamet.
• Delta i planlegging og iverksetting av tiltak rettet mot brukers mål. Veiledning av aktuelle samarbeidspartnere. Dette gjøres i en innsatsperiode eller som hverdagsrehabilitering.
• Selvstendig ansvar for å ta del i felles faglige oppgaver.
• Ansvar for utvikling av Tverrfaglig vurderingsteam i Sør-Varanger kommune.
• Bidra til å løse pålagte eller delegerte fellesoppgaver for teamet og kunne gå inn i andre relevante oppdrag ved behov.
• Drive undervisning, treningsgruppe "Sterkere Sammen" og forebyggende hjemmebesøk

Kvalifikasjoner

• Offentlig godkjent sykepleier
• Ønskelig med relevant rehabiliteringskompetanse.
• Veiledningskompetanse er en fordel.
• God norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
• Kunne bruke data som arbeidsverktøy.
• Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

• Stor interesse for rehabilitering.
• Ansvarlig og har evne til å jobbe selvstendig.
• Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team.
• Stå-på-vilje og engasjement.
• Løsningsorientert og helhetstenkende.
• Evne til å motivere, inspirere og tenke kreativt i pasientforløpet.
• Fleksibel og tåle stor arbeidsbelastning.

Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Vår ref 1508

Kontakter
Anja Helena Øfsti Uglem
Leder
E-post Anja.Uglem@sor-varanger.kommune.no
78 97 74 20

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen.

Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.