fbpx Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, midlertidig stilling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, midlertidig stilling

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging.  Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og kurs- og kompetansesenteret med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: "En kilde til liv". Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Beskrivelse

Ved Avdeling for familiebehandling er det ledig 100 % midlertidig stilling for sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid i perioden 20.08.20-01.05.21, med mulighet for forlengelse.

Behandlingstilbudet er del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er rettet mot par og familier med omfattende relasjons- og samspillsvansker relatert til psykisk lidelser hos en eller flere parter.

Innleggelse tar utgangspunkt i de voksnes problematikk. Avdelingen har innlagt 9-10 par eller familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole. Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, trim og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.


Tverrfaglighet

Det kliniske personalet består av psykologspesialist, psykolog, psykiatere, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning, miljøterapeuter/psykiatriske sykepleiere og aktivitører. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og et tverrfaglig behandlingsteam. Vi har også lærere, førskolelærere og miljøpersonell knyttet til barna. 

Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger det å ha miljøterapeutisk oppfølging av enkeltfamilier, samt delta i gruppeaktiviteter og i par- og Familieterapi-samtaler. I tillegg til somatiske oppgaver og medikamenthåndtering.

Vi søker en engasjert og dyktig psykiatrisk sykepleier med gode samarbeidsevner. Det legges vekt på arbeidserfaring og personlig egnethet.

Vi kan tilby:

  • En meningsfull og krevende arbeidshverdag i et godt kollegialt miljø.
  • Gode muligheter for faglig utvikling.
  • Introduksjonsprogram for nyansatte.
  • Lønn etter avtale.
  • Personalbolig og personalbarnehage ved ledig kapasitet.
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak.

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson

Konst. avdelingsleder Per Bjørnar Halås, tlf: 32 74 97 00, mobil: 905 28 816, pbh@modum-bad.no

Søknadsfrist 01.07.20.