fbpx Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie)

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie).

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Ålesund. For mer informasjon om instituttet, se ntnu.no/iha

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie. Aktuelle områder innen sykepleie vil kunne inkludere: Psykisk helsearbeid, kreftsykepleie, intensivsykepleie eller helsesykepleie.

Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Faglig ansvar innen fagområdet sykepleie sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte
 • Veiledning og undervisning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
 • Deltakelse i administrativt arbeid

For universitetslektor vil stillingsinnehaveren ha forskningsrett for den tid som gjenstår når undervisningsplikten er ivaretatt.

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis: 

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-4 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Som universitetslektor må du dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Andre krav (gjelder begge stillingskategorier):

 • du må ha utdanning og autorisasjon som sykepleier
 • du må beherske engelsk og et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • undervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • fordypning innen psykisk helsearbeid, kreftsykepleie, intensivsykepleie eller helsesykepleie

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som har:

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • engasjement

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 573 100 – kr 704 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

I stillingen som universitetslektor (kode 1009) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 496 100 - 615 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Søknaden må inneholde: 

Søknad til stilling som førsteamanuensis må i tillegg inneholde:

 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider) 
 • en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • forskningsplan 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Til denne stillingen oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med instituttleder Svanhild M. Schønberg, tlf. 957 88 616, e-post svanhild.schonberg@ntnu.no eller nestleder for utdanning, Rigmor Alnes, tlf. 70161396, e-post rigmor.e.alnes@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent, Katrine Kavli Smith, e-post katrine.k.smith@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. 

Søknadsfrist: 15.08.2020.