fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Vi søker deg som ønsker å være med å lede og videreutvikle et fremtidsrettet tjenestetilbud og skape et godt og lærende arbeidsmiljø. Vi har en ledig stilling som seksjonsleder.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har mer enn 250 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning.

Øyeavdelingen har tre nasjonale behandlingstjenester, 1 flerregional og flere ulike regionale funksjoner. De fleste operasjoner gjøres dagkirurgisk og det er totalt ti operasjonsstuer og egen PO-enhet. Sengeposten har 19 senger.

Attester som dokumenterer relevant tjeneste skal vedlegges søknaden.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.
 

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge kompetanseutvikling for sykepleietjenesten på Øyeavdelingen. 
 • Bidra til at kompetansesammensetningen i sykepleietjenesten er i tråd med fremtidige behov og målsetting.
 • Tilrettelegge for  fagutvikling og forskning i sykepleietjenesten.
 • Tilrettelegge for god pasientflyt og utnyttelse av ressurser i operasjonssløyfen sammen med enhetsledere på sengeposten, PO/dagkirurgen og operasjonsstuen. 
 • Overordnet ansvar for systematisk HMS arbeid i seksjonen. 
 • Aktivt bidra for et godt tverrfaglig arbeidsmiljø mellom avdelingens seksjoner.
 • Andre prosjektbaserte oppgaver pålagt av avdelingsleder kan tilkomme.
 • Rapportere til avdelingsleder i henhold til definerte resultat- og lederkrav for Oslo universitetssykehus HF
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Ledererfaring, ønskelig med formell lederutdanning.
 • Erfaring med undervisning. 
 • Interesse for ledelse, drift og fagutviklingsarbeid.
 • Søkere må beherske skandinaviske språk. 
Personlige egenskaper
 • Strukturert og tillitsvekkende, handlingskraftig og løsningsorientert.
 • Evne til å engasjere, motivere og utvikle andres kompetanse.
 • Stillingen forutsetter at man har gode samarbeidsegenskaper.
 • Videre vil det bli lagt vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Utfordringer 
 • Faglig og personlig utvikling. 

Kontaktinformasjon
Ketil Eriksen
Avdelingsleder
22118070

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. 
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.