fbpx Vil du være med å påvirke sykepleiernes arbeidsbetingelser? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vil du være med å påvirke sykepleiernes arbeidsbetingelser?

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 119.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

En av forhandlingsavdelingens ansatte har gått av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger i 100 % fast seniorrådgiverstilling.

Forhandlingsavdelingen har ansvar for å utvikle og gjennomføre NSFs politikk innenfor arbeidslivsfeltet. Avdelingens arbeid er relatert til tarifforhandlinger, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsrettslige spørsmål, juridisk bistand til enkeltmedlemmer, likestilling, arbeidsmiljø, arbeidstid, IA- arbeid, pensjon, yrkesskade, medbestemmelse, tillitsvalgtopplæring, høringssaker, deltakelse i utvalg osv.

Et sentralt virkemiddel for å påvirke sykepleiernes arbeidsvilkår er dyktige og engasjerte tillitsvalgte. Vi ønsker å vektlegge en fremtidsrettet tillitsvalgtopplæring som gjør tillitsvalgte i stand til å delta konstruktivt i utviklingen av helsetjenesten og påvirke arbeidsvilkårene slik at arbeidstakerne blir i yrket.

De viktigste hovedarbeidsoppgavene i stillingen vil være rådgivning, saksbehandling og utviklings- og utredningsarbeid knyttet til arbeidslivsfeltet. En viktig oppgave vil også være å delta i utvikling og gjennomføring av vår tillitsvalgtopplæring.

Kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper i stillingen:

Det er krav om høyere utdanning på mastergradsnivå, men kravet kan i særlige tilfeller fravikes. Du bør ha tarifforståelse og kjennskap til relevant lovverk knyttet til arbeidslivsområdet. Du må ha evne til å tenke strategisk og kunne formulere deg godt skriftlig og muntlig.  Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, samtidig som du må kunne arbeide selvstendig.

Vi ønsker oss en kollega som behersker ulike digitale verktøy og gjerne med skolering innenfor pedagogikk. Tillitsvalgterfaring vil være en fordel.

For øvrig vil den enkeltes kompetanse være med å prege utviklingen av stillingen, og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt med 25 dyktige og engasjerte medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn som sykepleiere, jurister/advokater, samfunnsvitere m.v. samt:

  • Tariffavtale
  • Konkurransedyktig lønn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP
  • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
  • Fleksibel arbeidstid
  • Kantineavtale og gode velferdsordninger
  • Engasjerte kolleger med stor arbeidsglede
  • Trivelige lokaler i Oslo sentrum

Spørsmål om stillingen kan rettes til forhandlingssjef Harald Jesnes eller ass. forhandlingssjef Kari Tangen, sentralbord 02409. Alle henvendelser vil blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist 12. august 2020.

Tiltredelse så snart som mulig og etter avtale.

Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning. Følg lenken nederst på siden.

Vi gleder oss til å høre fra deg!