fbpx Vil du være med å påvirke sykepleiernes arbeidsbetingelser, og spesielt innen arbeidstid? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vil du være med å påvirke sykepleiernes arbeidsbetingelser, og spesielt innen arbeidstid?

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 119.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

NSF har nå ledig 100 % fast stilling som seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen.

Forhandlingsavdelingen har ansvar for å utvikle og gjennomføre NSFs politikk innenfor arbeidslivsfeltet. Avdelingens arbeid er relatert til tarifforhandlinger, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsrettslige spørsmål, juridisk bistand til enkeltmedlemmer, likestilling, arbeidsmiljø, arbeidstid, IA- arbeid, pensjon, yrkesskade, medbestemmelse, tillitsvalgtopplæring, høringssaker, deltakelse i utvalg osv.

De viktigste hovedarbeidsoppgavene i denne stillingen vil være rådgivning og saksbehandling, knyttet til arbeidstidsfeltet. Du vil også delta i utvikling og gjennomføring av vår tillitsvalgtopplæring knyttet til dine arbeidsområder.

Kvalifikasjonskrav, erfaring og personlige egenskaper:

Du må ha god kjennskap til arbeidstidsfeltet og erfaring fra arbeid med utarbeidelse av turnus i helsesektoren. Det er viktig med god kjennskap til tariffavtaler og relevant lovgivning. Bakgrunn som tillitsvalgt er ønskelig.

Du må ha evnen til å tenke strategisk og kunne formulere deg godt skriftlig og muntlig.  Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, samtidig som du må kunne arbeide selvstendig. Det er krav om høyere utdanning på mastergradsnivå, men kravet kan i særlige tilfeller fravikes.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt med 25 dyktige og engasjerte medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn som sykepleiere, jurister/advokater, samfunnsvitere mv. samt:

  • Tariffavtale
  • Konkurransedyktig lønn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP
  • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
  • Fleksibel arbeidstid
  • Kantineavtale og gode velferdsordninger
  • Engasjerte kolleger med stor arbeidsglede
  • Trivelige lokaler i Oslo sentrum

Spørsmål om stillingen kan rettes til forhandlingssjef Harald Jesnes eller ass. forhandlingssjef Kari Tangen, sentralbord 02409. Alle henvendelser vil blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist 12. august 2020.

Tiltredelse så snart som mulig og etter avtale.

Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning. Følg lenken nederst på siden.

Vi gleder oss til å høre fra deg!