fbpx Diabetessykepleier 80 % stilling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Diabetessykepleier 80 % stilling

 

Norsk Diabetessenter er landets største poliklinikk for ungdom og voksne med type 1-diabetes. Vi er organisert som en privat, ideell, ikke-kommersiell stiftelse, og i hovedsak finansiert gjennom samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst. En av sykepleierne går av for aldersgrensen i 2021, og vi får derfor en ledig 80 %-stilling.

Det er ønskelig at du starter ca. medio april 2021. Senteret driver poliklinisk virksomhet, i tillegg til kursvirksomhet for pasienter, pårørende og helsepersonell. Vi deltar også i forskningsprosjekter. Vi holder til i trivelige og tradisjonsrike lokaler på Lilleaker i Oslo, og er bemannet med leger, sykepleiere, psykolog og ernæringsfysiologer, alle med bred kompetanse innen diabetes.

Som diabetessykepleier vil du samarbeide med lege ukentlig i legepoliklinikken, og i tillegg ha egne, daglige pasientkonsultasjoner. Videre kan det være aktuelt å delta i planlegging av kurs, og undervise i små og større grupper. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Personlig egnethet vektlegges, og søker må:

  • være offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon
  • beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig
  • ha interesse og erfaring innen diabetes, og helst spesialutdanning innen diabetessykepleie
  • ha evne til selvstendig arbeid, men likevel være en god lagspiller
  • ha pedagogisk sans og gjerne erfaring i å undervise

Vi tilbyr
Et svært hyggelig arbeidsmiljø. Normalarbeidstid på dagtid, men en kveldsvakt per uke. Fri hver helg og helligdager. Lønn etter utdanning og ansiennitet, fast overtidskompensasjon og pensjonsopptjening i KLP.

Spørsmål rettes til daglig leder Frode Drøpping tlf. 91 33 96 35. Se også www.diabetessenter.no. Søknad med relevante vedlegg (attester, vitnemål, etc) sendes elektronisk til e-post: dagligleder@diabetessenter.no  

Søknadsfrist 19. oktober 2020