fbpx Stipendiat innen sykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat innen sykepleie

Om stillingen

Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA), Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) lyser ut en ledig stipendiatstilling innen sykepleie.

Stillingen er på 100 % med en varighet på 3 år. Arbeidssted er Ålesund (NTNU) og tiltredelse må skje innen 31.12.2020.

Strategiske satsningsområder ved IHA og arbeidsområde for søker

De strategiske forskningsområdene ved instituttet er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning.

I denne utlysningen ønsker vi søknader med prosjekter rettet mot vår satsning på klinisk sykepleie, gjerne innenfor helsesykepleie, anestesi-, intensiv, eller operasjonssykepleie.

Prosjektene vil bli vurdert med hensyn til relevans og kvalitet for de nevnte forskningsområdene.

Søkeren skal utvikle prosjektide sammen med eksisterende forskningsmiljø ved IHA.

Forskningsgruppeledere ved instituttet vil være behjelpelig med prosjektideer, og bistå med å finne veiledere. Forskningsarbeidet skal forankres i instituttets forskningsstrategi og bør være i samarbeid med helsetjenesten.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på utkastet til forskningsprosjekt, samt søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og pliktarbeidet.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn innen helsefag
 • Bachelorgrad i sykepleie
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk (evt. dansk eller svensk) og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring innen sykepleie/helsevitenskap
 • Erfaring fra spesialist- og/eller primærhelsetjenestene
 • Erfaring fra forskning og/eller utviklingsarbeid

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Vi viser til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig og systematisk arbeid, men også kunne delta med andre i teamarbeid
 • Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år uten pliktarbeid.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap (Lenke til ev. nettside) innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester, vitnemål
 • prosjektskisse eller forskningsplan (3-5 sider)
 • publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Til denne stillingen oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med instituttleder Svanhild M. A. Schønberg, tlf. 957 88 616, e-post
svanhild.schonberg@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR konsulent Katrine Kavli Smith,        e-post: katrine.k.smith@ntnu.no 

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. 

Søknadsfrist: 25.09.2020

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. For mer informasjon, se: https://www.ntnu.no/mh.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet.

Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.