fbpx Avdelingsleder Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Klinikk psykisk helse og avhengighet utreder og behandler pasienter innen psykisk helsevern barn, unge og voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikken yter tjenester på lokalsykehusnivå, har områdefunksjoner for hele Oslo og har ansvar for regionale og nasjonale funksjoner. Andre sentrale oppgaver er fagutvikling, forskning og undervisning.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er organisert i fire seksjoner: De polikliniske seksjonene BUP Oslo Nord og BUP Oslo Syd, samt dag og døgntjenestene  Barneseksjonen og Ungdomsseksjonen som har områdefunksjon. Seksjonene og deres underliggende enheter er geografisk lokalisert i Sognsvannsveien, i Gjerdrums vei(Nydalen) og på Mortensrud.

BUPA har 290 årsverk. Avdelingen tilbyr spesialisert utredning og behandling av barn og ungdom med sammensatte psykiske lidelser og deres familier i Oslo sykehusområde.

Vi søker en engasjert og samlende leder til vår Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling.

Vi søker deg som er faglig engasjert og opptatt av ledelse. Du trives med faglig utvikling og har nødvendig faglig tyngde til å lede en stor avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner. Du har visjoner og planer som du har vist evne til å sette ut i livet i sammen med andre. Som leder kommuniserer du tydelig og ser muligheter.

Arbeidsoppgaver
 • Sikre og videreutvikle avdelingens strategi og tjenestetilbud i tråd med føringer fra overordnede instanser
 • Ta ansvar for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeidet i avdelingen
 • Fremme samarbeid med klinikkens øvrige fagområder, spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten
 • Bygge organisasjonskultur i avdelingen 
 • Personalansvar
 • Økonomi- og budsjettansvar
Kvalifikasjoner
 • Inngående kjennskap til og erfaring fra barn- og ungdomspsykiatri feltet
 • Lederkompetanse. Dokumenterte resultater fra tidligere lederstillinger. Formell lederutdanning vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Utdanningsnivå: Hovedfag / mastergrad 
Personlige egenskaper
 • Gir en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer medarbeidere og holder fokus på mål
 • Effektivt kommuniserende
 • Gjennomføringsevne

Arbeidssted
Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Kontaktinformasjon
Marit Bjartveit
Klinikksjef - lege
90864267

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.