fbpx Klinikksjef - Medisinsk service og ABK (avdeling for blod- og kreftsykdommer) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Klinikksjef - Medisinsk service og ABK (avdeling for blod- og kreftsykdommer)

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus er et av landets seks universitetssykehus og Norges tredje største akuttsykehus. Universitetssykehuset har nærmere 8000 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 370 000 i 15 kommuner i Sør-Rogaland. Helse Stavanger HF har et budsjett på nærmere 8 milliarder kroner, og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest RHF.

Helse Stavanger HF har som en del av spesialisthelsetjenesten fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring. Første byggetrinn av nytt universitetssykehus på Ullandhaug, Nye Stavanger Universitetssjukehus, er godt i gang. Det er for tiden Norges største byggeprosjekt og etter siste utvidelse av det såkalte E-bygget er det planlagt innflytting i 2024.  

Helse Stavanger HF har som visjon å fremme helse, mestring og livskvalitet, og kjerneverdiene er respekt, trygghet og kvalitet.  

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus søker klinikksjef til Klinikk for medisinsk service og ABK (avdeling for blod- og kreftsykdommer). Klinikksjef inngår i foretakets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Klinikken består av seks avdelinger: medisinsk biokjemi, patologi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og blodtransfusjon, radiologi og blod- og kreftsykdommer (ABK)

Klinikken har et budsjett på 430 millioner kroner og ca 880 medarbeidere. Tiltredelse etter avtale.    

Arbeidsoppgaver
 • Faglig kvalitet, pasientsikkerhet, Helse, miljø og sikkerhet, personalledelse og økonomiske resultater innen egen klinikk
 • Å utvikle ledelse og sikre utvikling av egen ledergruppe på en slik måte at helhet, pasientforløp og et godt arbeidsmiljø ivaretas i alle avdelinger i klinikken
 • Å samarbeide konstruktivt og effektivt med alle samarbeidende avdelinger og klinikker – slik at alle pasienter opplever helhet, kvalitet og effektiv forløp – også på tvers av klinikkene
 • Å videreutvikle tverrfaglig samarbeid, både mellom faglige spesialister og mellom profesjonene, samt godt teamarbeid på alle nivåer
 • Å legge til rette for forskning av høy kvalitet, kunnskapsutvikling, nytenkning og forbedring
 • Å styrke og videreutvikle samarbeid med våre samarbeidende universitet, kommuner og andre helseforetak
Kvalifikasjoner
 • Har helsefaglig bakgrunn på høyskole/universitetsnivå
 • Bred ledererfaring
 • Dokumenterte resultater fra tidligere stillinger
 • Må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig
 • Vil bidra til å styrke fag, forskning, kompetanse og kvalitet i klinikken og i foretaket
Personlige egenskaper
 • Evne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeid
 • Fremoverlent og energisk med tydelig lederforståelse
 • Evner å motivere kompetente medarbeidere og er en god relasjonsbygger
 • God gjennomføringsevne, integritet og engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøer
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
 • Lønn etter avtale
 • Forutsatt kompetanse vil det legges til rette for 1. amanuensis, professor ll stilling i 20% ved samarbeidende universitet

Arbeidssted
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger

Kontaktinformasjon
Helle Schøyen
Administrerende direktør
924 51 169

Maiken Jonassen
Personal- og organisasjonsdirektør
906 78 461

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.