fbpx PhD-stipendiat 3 år | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

PhD-stipendiat 3 år

Om prosjektet (abstract)
Prosjektet har tittelen Meaning in life and mental health strategies during the corona crisis, og hensikten er å utforske betydningen av livsmening for hvordan folk gjennomlever koronapandemien.

Tre meningsaspekter blir studert: Erfaringer av livet som meningsfullt, opplevelse av meningskrise og ulike kilder til mening. Disse aspektene vil bli utforsket i sammenheng med psykiske helsevariabler, følelsesbevissthet, forskjellige måter å håndtere krisesituasjonen på og konspirasjonsholdninger. Både kvalitative og kvantitative metoder benyttes gjennom tre datainnsamlinger.

 https://sykehuset-innlandet.no/Documents/PhD-Protocol-Meaning-in-life-during-corona.pdf

Arbeidssted og tilknytning:
Stipendiaten vil inngå i forskningsfellesskapet ved Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet (RPS) og ha kontorplass der, på Sanderud utenfor Hamar. RPS er et ledende forskningsmiljø i Norden innen eksistensielle temaer, kultur, religion og livssyn relatert til behandling og helsefremmende arbeid med et omfattende samarbeidsnettverk (www.religionspsykologi.no).

Dette forskningsprosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med MF vitenskapelig høgskole i Oslo og internasjonale forskningsmiljøer på Meaning in Life-studies.
Prosjektet er ledet av professor Lars J Danbolt, RPS og MF, og hovedveileder er professor Tatjana Schnell, MF og University of Innsbruck.

Øvrig prosjektgruppe består av førsteamanuensis Gry Stålsett, MF og Modum Bad; psykolog dr Peter la Cour, RPS; professor Valerie DeMarinis, RPS og Umeå Universitet og professor Knut Hestad, Høgskolen i Innlandet og NTNU.

Kandidaten vi være del av forskningsmiljøet ved RPS og knyttes til MF vitenskapelig høgskoles doktorgradsprogram

https://www.mf.no/forskningogphd/phd-utdanning som inkluderer forskerskolen RVS https://rvs.mf.no/.

Kvalifikasjoner

Søkeren må ha mastergrad / profesjonsutdanning innen psykologi,
medisin, sykepleie, teologi eller andre relevante fagområder (samfunnsfag) som gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram.
Søknadsskriv (maks 2 sider), vitnemål, CV, attester og evt akademiske publikasjoner (inkl masteroppgave e.l.) legges ved.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet, evne til selvstendig, systematisk og målrettet arbeid, og gode samarbeidsevner vektlegges. 
Tilfredsstillende språklige ferdigheter muntlig og skriftlig på norsk og engelsk er nødvendig.

Vi tilbyr

Lønn etter gjeldende stipendsatser for SI
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
Faglig og personlig utvikling.

Kontaktinformasjon
Lars Danbolt
Forskningsjef
94146581

Arbeidssted
Petter Skreddersveg 34, 2312 Ottestad
Norge

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.