fbpx Psykiatrisk sykepleier / sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier / sykepleier

Ved Avdeling for depressive lidelser er det ledig 100 prosent fast stilling som psykiatrisk sykepleier/sykepleier. Kom og bli vår kollega!

Om Avdeling for depressive lidelser

Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser over 10 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt.

Avdelingen er forankret i en korttidsdynamisk modell. Vi jobber aktivt med å utvikle behandlingstilbudet. De tre gruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Stillingen er en turnusstilling, med hovedsakelig arbeid på dagtid 37,5 time pr. uke.

Arbeidsoppgaver:

 • Spesifikke sykepleieroppgaver
 • Gruppebasert tilnærming og individuell oppfølging av pasienter
 • Utrykksterapi og oppmerksomt nærvær
 • Deltagelse i fysisk aktivitet
 • Veiledning og undervisning av pasienter og medarbeidere
 • Oppfølging av medisinske og psykosomatiske problemstillinger i samarbeid med lege
 • Stillingene vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamet.
 • Noe administrativt arbeid for teamet
 • Andre oppgaver kan påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, men sykepleier med annen videreutdanning og erfaringsbakgrunn kan søke
 • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Interesse for å arbeide med korttidsdynamisk terapi
 • Motivasjon for videoveiledning og målrettet trening
 • Motivasjon for bruk av tilbakemeldingssystem i behandlingen
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God norsk språk- og kulturforståelse

Vi tilbyr:

 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og kvalifiserte medarbeidere
 • En dynamisk avdeling i utvikling med fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode rammer for å drive behandling og fagutvikling
 • Et godt kollegialt fellesskap
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Kari Nedberg, tlf.: 32 74 95 26, mobil: 934 46 533 eller på mail: Kari.Nedberg@modum-bad.no

Søknadsfrist:

22. oktober 2020

Stillingstype:

Fast 100% stilling. Stillingen er en turnusstilling, med hovedsakelig arbeid på dagtid 37,5 time pr. uke.

Tiltredelse

4. januar 2021 eller etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!