fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Om stillingen

På Trondhjems Hospital har vi en sykehjemsavdeling på 50 plasser over 4 etasjer. Vi søker sykepleiere til følgende stillinger på sykehjemmet:

 • A2, andre etasje, 100% stilling fast. Dag/aften og hver 3. helg.
 • A4, fjerde etaje, to 100% stillinger fast. Dag/aften og hver 3. helg.
 • Natt: 61,03% stilling som jobber hver 3. helg.

Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom, inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. 

I andre etasje er det langtidsavdeling med kombinasjonen geriatri, somatikk og demensomsorg. Hovedfokuset i 4. etasje er demensomsorg. 

På sykehjemmet har vi et godt fagmiljø med fokus på livsglede og omsorg ved livets slutt.

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning  
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Sertifisert Livsglede sykehjem
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisert sykepleier
 • Interesse/erfaring/videreutdanning innen geriatri og demensomsorg
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig

Generell informasjon

 • KontaktpersonHeidi Tangvik Vidal, mobil 413 14 110, avdelingsleder sykehjem.
 • Lønn over tariff. Grunnlønn starter på minimum 8 års ansiennitet.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.
 • Innkomne søknader vurderes fortløpende.
 • Søknad og cv sendes via denne siden

Om oss

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene. Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger.

Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon. Her er 220 ansatte som gir tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag og kvalitet.

Grunnleggende verdier ved Trondhjems Hospital er: glede, respekt og omtanke.