fbpx Vil du bli en del av et tverrfaglig fagmiljø for arbeid med spiseforstyrrelser? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vil du bli en del av et tverrfaglig fagmiljø for arbeid med spiseforstyrrelser?

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestfold tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til barn, unge og deres familier. BUP Vestfold består av to allmennpoliklinikker, en spesialisert poliklinikk for barn 0-6 år, et nevropsykologisk team, en døgnpost og en intensivseksjon.

BUPA Intensivseksjonen skal utvide det intensiverte, polikliniske tilbudet til barn og unge med spiseforstyrrelser under 23 år.

Vi har en familiebasert tilnærming som overordnet behandlingsmetode for barn og unge under 18 år, men benytter også metoder fra andre terapeutiske retninger med utgangspunkt i den enkelte pasients behov. Alle familier som ønsker det får tilbud om deltakelse i flerfamiliegruppe.
 
Vi søker engasjerte medarbeidere som ønsker å bidra til etablering og utvikling av et nytt dagtilbud for pasienter under 23 år. Dagtilbudet vil inneholde måltidsmestring, ulike gruppetilbud og mobilisering av familien/nettverket. 

Vi har ledig;

4 nyopprettede 100% stillinger for helse/sosialfaglig personale

Kvalifikasjoner
 • Helse-/sosialfaglig grunnutdanning, bachelor eller masternivå
 • Videreutdanning i familieterapi; FBT og/eller CBT-E eller kunst – og uttrykksterapi
Vi ønsker at du: 
 • Har erfaring fra arbeid med barn/unge voksne med spiseforstyrrelser, gjerne også fra døgnenhet
 • Kan gjennomføre måltidsmestring og arbeide ambulant og selvstendig ved behov
 • Har klinisk godkjenning/spesialitet 
 • Har erfaring fra familiebasert arbeid eller andre metoder spesifikt for spiseforstyrrelser
 • Liker å arbeide i team, er fleksibel og interessert i å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er utviklingsorientert og har god systemisk forståelse
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Har godt humør og god refleksjonsevne
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

 
Vi tilbyr
 • et fagmiljø preget av engasjement og høy kompetanse
 • tverrfaglige team med gode kollegaer
 • utfordrende og spennende utviklingsmuligheter
 • Videreutdanning og internopplæring 
 • Klinisk veiledning 
 • en egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og rusbehandling
 • gode arbeids- og permisjonsordninger  

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.  

Arbeidssted
Adlersgt 37-39, 3116 Tønsberg

Kontaktinformasjon
Liv Ristvedt
Seksjonsleder
971 97 480

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Les mer om oss på www.siv.no
 og i vår
 nettbok for nyansatte