fbpx Miljøterapeut, Avdeling for traumelidelser | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Miljøterapeut, Avdeling for traumelidelser

Har du lyst til å bli vår nye kollega? Ved avdelingen er det ledig en 100 prosent fast stilling som miljøterapeut.

Om Avdeling for traumelidelser

Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i barne- og ungdomsalder. Diagnostisk vil disse pasientene tilhøre kategoriene PTSD(kompleks type) og dissosiative lidelser. Det er høy grad av komorbiditet med bl.a. spiseproblemer, rus, angst/depresjon og personlighetsproblematikk.

Behandlingsmodell

Det er 4 behandlingsgrupper i avdelingen, med 8 pasienter i hver gruppe. Personalet i hver gruppe er tverrfaglig og består av blant annet leger (overleger og LIS), psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, sosionom og hjelpepleier med spesialutdanning. Alle samarbeider tett rundt behandlingstilbudet vi gir pasientene.

Avdelingen er faglig godt oppdatert og satser mye på kompetanseoppbygging hos den enkelte medarbeider. Vi har gode opplærings- og veiledningsordninger i et tverrfaglig stimulerende miljø.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Kvalifikasjoner

Søker må ha 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning, og det vil være ønskelig med medisinfaglig kompetanse.
Relevant videreutdanning vektlegges.

Det er ønskelig med klinisk erfaring fra arbeid med psykiske lidelser. Særlig erfaring med traumerelaterte lidelser blir vektlagt. Du bør like å arbeide i team. Vi legger stor vekt på god evne til samarbeid og personlig egnethet. Utdanning og
erfaring med gruppebehandling vil være et pluss. Utdanning i medisinhåndtering kan bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • Interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Solveig Nævra Lie, tlf: 32 74 97 00, mobil: 928 84 517 eller på mail: solveig.lie@modum-bad.no

Søknadsfrist:

6. desember 2020

Stillingstype:

100 % fast stilling

Tiltredelse:

Tiltredelse er ønskelig så snart som mulig eller etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!