fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Vil du bli vår nye seksjonsleder? Vi har ledig fast stilling som seksjonsleder for Kar/Thorax kirurgisk sengepost og poliklinikk. 

Seksjonsleder for sykepleietjenesten ved Kar/Thorax er leder for daglig drift av sengeposten. Organisatorisk nivå 4.  Seksjonsleder har ansvar for den sykepleiekvaliteten som pasientbehandlingen krever, personalansvar, seksjonens budsjett og økonomi. Dette gjelder sengepost og poliklinikk.

Sengeposten drifter 26 senger. Vi har både elektiv kirurgi og øyeblikkelig hjelp innleggelser.

I tillegg til Kar/Thorax kirurgiske pasienter har sykepleietjenesten for tiden også ansvar for de inneliggende Bryst og Endokrinologiske pasientene som tilbys kirurgi og/eller palliasjon.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og koordinere seksjonen.  Seksjonsleder har administrativt, faglig og personalansvar for 32,5 årsverk på sengepost. Som seksjonsleder vil du i tillegg være leder for Karpoliklinikkens enhetsleder.
 • Sykepleietjenesten består av sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Sengeposten er kjent for sitt gode arbeidsmiljø og god rekruttering
 • Som seksjonsleder inngår du i avdelingens ledergruppe og har avdelingsleder som nærmeste overordnet.
 • Ansvar for sykepleierfaglig behandling og kvalitet, fokus på fag og effektiv drift.
 • Fag, forskning, utdanning og fagutvikling
 • Samlet fag, budsjett, personal og resultatansvar for seksjonens samlede drift, herunder planlagt aktivitetsnivå. Evne og vilje til å iverksette tiltak for måloppnåelse.
 • HMS – bistå i dialogen med alle ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste
 • Delta i forberedelse av møter i avdelingsutvalg og KAM møter
 • Rapportering og oppfølging i henhold til gjeldende retningslinjer
 • Ansvar for sykepleierfaglige prosedyrer
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med dokumentert lederutdanning og erfaring fra ledelse av sykepleietjeneste/sengepost drift.
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring
 • Dokumentert resultatoppnåelse fra tidligere.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli særlig vektlagt
 • Evne til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team
 • Ønske og motivasjon for lederjobben
 • Forståelse og mål for seksjonslederrollen
 • Resultatorientert
 • Evne til nytenkning
 • God klinisk kunnskap
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et krevende og høykompetent miljø, med stort engasjement og arbeidsglede.
 • Et godt fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer.
 • Driftskoordinator/vaktbokansvarlig og fagsykepleier er gode samarbeidspartnere.

 

Arbeidssted
Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen
Norge

Kontaktinformasjon
Frode Arnt Olsbø
Avdelingsleder
92249164

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Kirurgisk divisjon består av 10 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for hele opptaksområde. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner inkludert anestesi- og intensivvirksomhet, Dagkirurgisk Senter på Nordbyhagen og Ski, samt Palliativt senter, og har i tillegg en betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.