fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Vi har ledig 2 faste stillinger som sykepleier

Ønsker DU å sette SPOR etter DEG?
Sør-Varanger kommune ser etter DEG som ønkser å gjøre en FORSKJELL.

Om du er utadvendt, innadvendt eller noe midt imellom, HER er plass til ALLE. 

Til gjengeld kan vi tilby fantastiske kontraster, med pittoresk kystnatur, imponerende furuskog, uberørt og berørt natur, kaffe latte og scooter, unike treningsmuligheter, zumba, yoga, fotball, storpolitisk sentrum, småbylivets rolige puls, sauna og kongekrabbe, multebær, båtliv, nordlys og masse trivelige kollegaer. 

Som sykepleier får du muligheten til å utvikle din faglige nysgjerrighet. Studielånet vil du nesten ikke legge merke til, fordi det betaler seg ned selv. Lønna er til å leve med, det samme er mennesker her oppe. Om du vil ha kort eller lengre avstand til joben bestemmer du selv. Vil du ha kort avstand når du jobben på 2 minutter. Bor du her i mer enn tre år, kan du søke om grenserboerbevis til Russland, Finland er en liten biltur unna. To timer fra Oslo, og på en time er du i Tromsø. 

Du kommer til en kommune som på alle måter innfrir forventninger, KOMMER DU?

Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggerne i kommunen skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker. Sør-Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjenese med effektiv bruk av eksisterende ressurser. Sør-Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder og diagnose kan bo i eget hjem så lenge som mulig. 

Kort om stillingen:

Vi har ledig 200 % fast stilling som sykepleier i Hjemmebasert Omsorg, avd. Hesseng. 

Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Sikre at det planlegges, igangsettes og evalueres tiltak forordnet av lege. 
 • Sikre at det planlegges og igangsettes tiltak i samsvar med gjeldende vedtak og brukers behov. 
 • Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester. 
 • Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig. 
 • Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte. 
 • Forestå medisinering etter legens forordning og gjeldende retningslinjer. 
 • Veiledningsansvar for medarbeidere, brukere og pårørende. 
 • Veiledningsansvar for studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen. 
 • Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra avdelingssykepleier og enhetsleder. 
 • Foreta vurderingsbesøk for å kartlegge og utrede søknader på pleie og omsorgstjenester. 
 • Daglig dokumentasjon av sykepleietiltakene som utføres. Dette gjøres i Profil.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent/autorisert sykepleier.
 • Relevant praksis og kompetanse innenfor tjenestens virksomhetsområder. 
 • Gode datakunnskaper, gjerne med kjennskap i bruk av Profil.
 • Førerkort klasse B for manuell gir.
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlig egnethet vektlegges, samt evne til å jobbe selvstendig og i team.

Egenerklæring-tuberkulose

MRSA

Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder), ihht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Vi tilbyr:

 • Flyttegodtgjøring etter avtale. 
 • Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6
 • måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.
 • Vi tilbyr lønn over tariff. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
 • Ansiennitet:         0 - 9 års ans.                 10 års ans.            16 års ans.
 • Årslønn:              500 000,-                       540 000,-               545 000,- 

Søknaden sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal legges ved elektronisk. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Kontaktpersoner:

Irene Arvola
mob: 98268426

Kirsti Ollila
tlf: 78971832

Hjemmeside:

www.svk.no

Adresse:

Tangenveien 5 9912 Hesseng

Arbeidssted:

HBO Hesseng

Hjemmebasert Omsorg

Hjemmebasert omsorg (HBO)har som målsetting at alle innbyggere i Sør-Varanger kommune skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker.

HOVEDMÅL
Sør- Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser.

Sør- Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i hjemmet
så lenge som mulig.