fbpx Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder, hvor visjonen «Med kunnskap for bærekraft og innovasjon» skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har drøyt 220 ansatte og 2700 studenter ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund.

Om stillingen/arbeidsoppgaver

Avdeling for helse- og sosialfag har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i helsesykepleie i Kristiansund. Stillingens arbeidsoppgaver innebærer undervisning og veiledning i folkehelsearbeid og helsesykepleiefaglige oppgaver, samt oppfølging av studenter i kliniske studier, primært i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Stillingen innebærer også forsknings- og utviklingsarbeid.

Kvalifikasjonskrav

Det stilles krav om norsk autorisasjon som sykepleier, relevant mastergrad, videreutdanning i helsesykepleie som er godkjent i Norge (kan være integrert i mastergraden) og erfaring som helsesykepleier. Utdanning i folkehelse og relevant erfaring fra universitets- og høyskolesektoren vektlegges. For ytterligere krav om ansettelse, se § 1-4 til 1-6 i følgende forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129.

Søkeren må angi hvilke(t) kompetanse-/stillingsnivå som søkes. Ved ansettelse av søker uten relevant universitet/høyskole-pedagogisk utdanning vil dette bli pålagt gjennomført innen to år.

Dersom det ikke melder seg søker med mastergrad, men som ellers dekker kvalifikasjonskravene, vil vi vurdere ansettelse som høgskolelærer i inntil to år. Dersom vedkommende fyller mastergradskravet i ansettelsesperioden, kan ansettelsen gjøres fast, som høgskolelektor.

Søkernes personlige egenskaper vektlegges. Vi søker en målrettet medarbeider med interesse for undervisning og veiledning og evne til å arbeide både selvstendig og i team. Faglig engasjement er av avgjørende betydning. Videre vektlegges en løsningsorientert innstilling, samt gode kommunikative ferdigheter, både skriftlig og muntlig. Den som ansettes må kunne undervise på norsk (eller et annet skandinavisk språk).

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førsteamanuensis eller førstelektor i normallønnsspennet kr 597 000-658 300 (lønnstrinn 66-71, kode 1011 eller 1198), som høgskolelektor i normallønnspennet kr 526 000-566 700 (lønnstrinn 59-63, kode 1008) eller som høgskolelærer i normallønnsspennet kr 490 600-516 400 (lønnstrinn 55-58, kode 1007).

For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. For tiden har stillinger som førsteamanuensis 45 prosent av arbeidstiden øremerket til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling.

For førstelektor og høgskolelektor er andelen på 20 prosent. Stillingen har arbeidssted Kristiansund. Stillingen medfører en del reisevirksomhet i forbindelse med oppfølging av studenter i praksis. Skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens regulativ

Spørsmål/søknad

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til dekan Heidi V. Haavardsen på tlf 71214147/41573624 eventuelt e-post heidi.v.haavardsen@himolde.no eller fagansvarlig Liv Janne R. Brekke på tlf 71195882 eventuelt e-post liv.j.r.brekke@himolde.no. Se også www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her legges også CV, attester, vitnemål og en liste over vitenskapelig produksjon og en omtale av inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen.

Søknadsfrist: 28. februar 2021.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.