fbpx Høgskolelektorer | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Høgskolelektorer

Om stillingene

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) søker høgskolelektorer med faglige og personlige ambisjoner som vil bidra til å styrke undervisning og utvikling i sykepleie. Vi har nå ledig 1 fast stilling og 3 vikariater med mulighet for fast ansettelse.

LDH implementerer en helt ny studieplan for bachelorutdanningen i sykepleie med oppstart første kull høsten 2020. Utdanningen er kunnskapsbasert, verdibasert og praksisnær med særlig oppmerksomhet på mennesker i en krevende livssituasjon. Studietilbudet er utviklet for å møte befolkningens og samfunnets behov for sykepleie, og for å sette sykepleiere i stand til å håndtere utfordringer og finne løsninger i dagens og morgendagens helsetjeneste.

Implementering og konsolidering av Studieplan 2020 er et prioritert område i avdeling for bachelorutdanning. Videre er det et mål å styrke forskning, utvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi legger vekt på å tilby forskningsbasert utdanning, både med hensyn til valg av pedagogiske metoder og faglig innhold. 

Avdeling for bachelorutdanning består av i overkant av 40 fast ansatte og ledes av instituttleder og to studieledere. Våre faglig ansatte er høgskolelektorer, førstelektorer, førsteamanuensiser, professorer og dosent. Vi har 700 aktive studenter i bachelorprogrammet i sykepleie. LDH har dyktige og dedikerte studenter og ansatte, og kan vise til gode resultater, med høy gjennomføringsgrad og studenttilfredshet. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av studenter i teoretiske studier og praksisstudier
 • Vurdering og sensur
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av emner og planer
 • Bidra i fagutvikling og forskning
 • Bidra i LDHs strategiske arbeid

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med relevant mastergrad
 • Pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse (minimum 10 studiepoeng). Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse eller tilfredsstiller kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse

Erfaringer og ferdigheter

 • Nylig og/eller relevant arbeidserfaring som sykepleier 
 • Relevant klinisk kompetanse
 • Gjerne kompetanse i systematisk, klinisk helsevurdering
 • Erfaring med undervisning og/eller veiledning av sykepleierstudenter 
 • Evne til og/eller erfaring med og/ eller interesse for å undervise studenter ved bruk av ulike studentaktive pedagogiske metoder, åpen for å ta i bruk nye og digitaliserte metoder
 • Interesse for eller kompetanse innen teknologi og innovasjon
 • Interesse for, og gjerne erfaring med fagutvikling og forskning
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk språk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Egenskaper

 • Personlige egenskaper vektlegges; strukturert, logisk, direkte, åpen, samarbeidsvillig, faglig engasjert og ambisiøs. Har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur der medarbeidere arbeider sammen for å nå de mål som er satt
 • Evne til selvstendighet, initiativ og nytenking med faglig integritet 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med en løsningsfokusert innstilling 
 • Evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur der medarbeidere arbeider sammen for å nå de mål som er satt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse og praksisveiledning
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Dedikerte forskningsgrupper og FoU-tid
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

Søknad med vedlegg sendes via linken «søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste

Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.

Øvrige opplysninger

Stillingene er plassert i stillingskode 1008 høgskolelektor.

 Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: 

 • Studieleder Maria Tjønnfjord, e-post: maria.tjonnfjod@ldh.no,telefon (+47) 480 69 897
 • Studieleder Espen Gade Rolland, e-post: espen.gade.rolland@ldh.no, telefon (+47) 408 429 41

Søknadsfrist: 1.mars 2021. Tiltredelse etter avtale. 

Kvalifiserte søkere vurderes fortløpende og aktuelle søkere kan bli kontaktet før søknadsfristen.

Om oss

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.

Vi har ca. 1000 studenter og 130 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Omfang

Heltid (4 stillinger)