fbpx Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier

Vi, seksjon for akutte og ambulante tjenester ved DPS Groruddalen, har behov for en psykiatrisk sykepleier i fast 100% dagstilling.

Seksjonen har to faste overlegestillinger og en LiS i rotasjon, i tillegg til psykologer/psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere og vernepleier med videreutdanning.

Hos oss vil du få en utfordrende og krevende jobb, men svært givende. Du vil jobbe med akutte oppgaver som vurdering av pasienter for å se hva de har behov for, f.eks. innleggelse på akuttpsykiatrisk døgnavdeling. Du vil kunne ha kortvarig oppfølging av pasienter. Du vil få en variert arbeidshverdag hvor du får brukt kompetansen din.

Du har støtte i en engasjert gjeng som trives godt i jobben sin. Du vil alltid ha noen å drøfte med. Dagene er forskjellige og du må være fleksibel. Din innsats vil ha stor betydning for pasientene du møter.  

I vårt opptaksområde treffer du mennesker fra Grorud, Alna, Stovner og Nittedal. Noen har sitt første møte med psykisk helsevern, mens andre har etablerte diagnoser innenfor schizofrenispekteret eller ulike affektive lidelser. Seksjonen er i utvikling og vi ønsker å gi et godt tilbud til våre pasienter som trenger akutt og/eller ambulant behandling. Du kan være med og påvirke hvordan tilbudet skal være.  

Arbeidsoppgaver
 • Vurdering og oppfølging av pasienter med psykiske lidelser. 
 • Noe ambulant virksomhet.
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen.
 • Tverrfaglig arbeid innad i teamet, samarbeid med 1.linje, døgnavdelinger og pårørende.
 • Gjennomføring av medikamentell behandling (depot) ved behov. 
 • Vurdere henvisninger, i samarbeid med spesialist.
Kvalifikasjoner
 • Utdannet sykepleier med videreutdanning innenfor psykisk helse, eller annen relevant videreutdanning.     
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Ønskelig med erfaring fra DPS (erfaring fra akutt og ambulant arbeid vil bli vektlagt).
 • Ønskelig med erfaring med psykoselidelser.
 • Ønskelig med kjennskap til journalsystemet DIPS. 
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som kommuniserer godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Du er nøyaktig, fleksibel og strukturert.
 • Har god arbeidskapasitet. 
 • Den vi søker jobber både effektivt i team og selvstendig. 
 • Godt humør, positiv innstilling og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vektlegges.  
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å bidra til å utvikle tjenestetilbudet.
 • Dagarbeid 
 • Positivt arbeidsmiljø.
 • Høy faglig kompetanse.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.  
 • Gode velferdstilbud til de ansatte.
 • Bedriftsidrettslag.
 • Gratis parkering.
 • Nærme Grorud senter og off. kommunikasjon.

Kontaktinformasjon
Ann-Kristin Nygård
Seksjonsleder
47752546
uxnyad@ahus.no

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.