fbpx Forskningssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forskningssykepleier

Palliativ avdeling  drifter en sengepost med 9 senger og det er planer om utvidelse av sengetallet. Avdelingen har også et aktivt palliativt team som gjør tilsyn på andre sengeposter, har poliklinisk aktivitet og utfører hjemmebesøk. Vi behandler flest kreftpasienter, men også andre pasientgrupper.

Om forskningsgruppen
Avdelingen har mottatt en større bevilgning fra Helse Sør-Øst for å etablere forskningsgruppe knyttet til avdelingen. Forskningsgruppen ledes av avdelingsleder/overlege/professor Olav Fredheim. Flere av klinikerne i avdelingen er involvert i pågående forskningsprosjekter, og vi har gode eksterne samarbeidspartnere.

Forskningsgruppen driver forskning knyttet til klinisk smertebehandling, etiske problemstillinger i livets slutt og legemiddelepidemiologiske studier av smertestillende legemidler.

Forskningssykepleier
Vi søker etter forskningssykepleier til 100 % stilling. 50 % av stillingen er knyttet til forskning, de resterende 50 % til turnus med klinisk arbeid på palliativ sengepost (inkludert hver 3. helg). 

Arbeidsoppgaver

Oppgaver som forskningssykepleier:

 • Bidra i pasientinklusjon, prøvetakning, datainnsamling og datahåndtering i klinisk forskning
 • Bistå forskningsgruppeleder med administrative oppgaver knyttet til forskning

Oppgaver som sykepleier på sengepost:
Avansert pleie, omsorg, veiledning og medisinering til pasienter i Palliativ fase 

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søkere oppfyller et eller flere disse kriteriene:

 • Erfaring med klinisk forskning, helst legemiddelforskning/kvantitativ metode 
 • Mastergrad
 • Spesialsykepleier, fortrinnsvis innenfor onkologi, palliasjon, anestesi eller intensiv
 • Klinisk erfaring med palliativ medisin 
Personlige egenskaper

Ved ansettelsen legges det svært stor vekt på personlig egnethet og personlige egenskaper. Stor grad av nøyaktighet, selvstendighet og struktur er en forutsetning.

Vi tilbyr
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Et arbeidsmiljø med mange kompetente fagpersoner.
 • Det legges vekt på at den enkelte ansatte skal få bidra med sine erfaringer, ressurser og mulighet for å være den man er.
 • Du vil som sykepleier ved vår sengepost oppleve at det er stor variasjon i arbeidsdagen og at det er rom for å bidra med faglige vurderinger.  
 • Et godt sted å være for pasienter, pårørende og ansatte.
 • Fokus på arbeidstidsplanlegging/turnus.  
 • Faste fagdager.
 • Etikkrefleksjoner.  
 • Sykepleiefagligveiledning
 • Opplæringsprogram.

Kontaktinformasjon
Olav Magnus Fredheim
Avdelingsleder/professor
41628318

Elin Marie H Lerberg
Seksjonsleder (Kreftsykepleier)
99030969
ELL7@ahus.no

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Kirurgisk divisjon består av 12 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for hele opptaksområdet. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner som anestesi- og intensivvirksomhet og palliativ behandling. Utover behandlingstilbudet på Nordbyhagen, har vi pasientbehandling på Gardermoen og Kongsvinger, samt dagkirurgisk senter på Ski. Vi har også betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.