fbpx Kvalitetsrådgiver | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Kvalitetsrådgiver

Vi søker en engasjert og faglig dyktig kvalitetsrådgiver

Sykehjemmene i Lørenskog har over 217 plasser fordelt på 9 avdelinger. Helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, aktivitører, musikkterapeuter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kulturarbeidere med flere, jobber daglig sammen for å skape en god hverdag for pasientene ved sykehjemmene. 

Vi arbeider kontinuerlig for å møte fremtidens behov gjennom fagutvikling, økt kvalitet, forbedringsarbeid og innovasjon og i denne sammenheng søker vi etter:

Fag og kvalitetsrådgiver fast stilling 100%

Vi ser etter deg som har evne til å oversette gjeldene myndighetskrav til gode helsetjenester for våre pasienter. Er du en pådriver som kan bidra til å styrke og videreutvikle kvalitets - og pasientsikkerhetsarbeidet , så vil vi svært gjerne høre fra deg.

Sykehjemmene i Lørenskog ser etter en ny kollega som vil være med på kontinuerlig forbedring, som evner å reflektere over egen praksis, hvor blikket er rettet mot muligheter og løsninger fremfor begrensninger, samt legge opp til beste og neste praksis. 

Som fag og kvalitetsrådgiver er du en del av ledergruppen ved sykehjemmene og arbeider for å nå strategiske mål.

Sykehjemmene har utstrakt bruk av velferdsteknologi for å underbygge en personsentrert omsorg og at pasientene opplever trygghet, mestring og livskvalitet. Lørenskog kommune er vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) 

Arbeidsoppgaver

 • Lede kvalitetsutviklingsarbeidet i samsvar med lover, forskrifter og interne krav, i nært samarbeid med ledere, fagpersoner og øvrige medarbeidere
 • Analysere avvik, følge med på kvalitetsindikatorer og anvende resultater av brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet
 • Identifisere kvalitative utfordringer og iverksette korrigerende tiltak som bidrar til faglig forsvarlige tjenester
 • Utarbeide, kommunisere og forvalte felles rutiner
 • Bidra til strategisk kompetanseutvikling og være pådriver i prosesser for digitalisering og tjenesteinnovasjon
 • Støtte ledere og medarbeidere i implementeringsarbeid
 • Strategisk utvikling og dokumentasjon av virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering
 • Ha oversikt over organisasjonens kompetansebehov, planlegge og gjennomføre opplæring  
 • Være en tydelig pådriver for kunnskapsbasert praksis
 • Samhandling med aktører som spesialisthelsetjeneste, utdanningsinstitusjoner og andre kommunale enheter
 • Faglig rådgivning til virksomhetsleder, ledergruppe og andre ansatte
 • Stedfortrederfunksjon for institusjonsleder
 • Lede lokalt arbeid med infeksjonskontroll og smittevern

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med relevant videreutdanning
 • Kompetanse innen kvalitetsledelse, kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid
 • Dokumentbare resultater fra kvalitetsutviklingsarbeid
 • Erfaring fra ledelse og strategiarbeid
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk skriftlig og muntlig (B2 nivå)
 • Gode kommunikasjons-, formidling- og samarbeidsevner
 • Erfaring med å utarbeide kurs og opplæringspakker, også digitalt
 • Veiledningskompetanse
 • Analytisk og god gjennomføringsevne
 • God kjennskap til lovverk og myndighetskrav

Personlige egenskaper

 • Godt humør, tillitvekkende, pålitelig og ærlig
 • Fleksibel, trygg og robust
 • Målrettet og løsningsorientert
 • Relasjonsbygger på tvers av avdelinger og faggrupper
 • Har god arbeidskapasitet og liker å jobbe med mennesker og teknologi
 • Strukturert, helhetstenkende og engasjert
 • Evne til nytenking, løsningsorientert, liker utfordringer og bidrar til endringer
 • Evner å motivere andre og skape engasjement 
 • Høyt nærvær, faglig sterk og god til å dele kunnskapen med andre
 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø - kommunen er IA-bedrift
 • Spennende og utfordrende arbeid med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En kommune i bevegelse mot digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling
 • Uttelling for relevant mastergrad
 • Bedriftshytter, treningsavtale og bedriftshelsetjeneste

Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. I henhold til Offentleglova §25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges før oppstart

Lørenskog kommune skal være en trygg, grønn og mangfoldig kommune

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er i vekst og gjennomgår en urban utvikling. Lørenskog har ca. 42 000 innbyggere og 2500 ansatte. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på samfunnets og egne vegne. I Lørenskog setter vi innbyggeren i sentrum og som ansatt i Lørenskog kommune skal du oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss!   Les mer her

Spørsmål om stillingen
Arnfinn Gisleberg
Institusjonssjef
Telefon 907 94 091
Send melding