fbpx Sykepleier søkes til Lillehammer | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier søkes til Lillehammer

Vi søker engasjerte sykepleiere til gastro kirurgisk sengepost 10B. Både nyutdannede og erfarne sykepleiere oppfordres til å søke. Du vil få god opplæring i avdelingen samt egne elektroniske sjekklister for nyansatte med tilknyttede prosedyrer. 10B ligger under Kirurgisk avdeling på Lillehammer. Kirurgisk avdeling består av ortopedisk sengepost 10A, gastro kirurgisk sengepost 10B, operasjon, dagkirurgen, kirurgisk poliklinikk, kirurgisk kontor og legetjenesten.

10B er en aktiv avdeling som tar imot elektive og øyeblikkelig hjelp pasienter. Vi har 20 senger fordelt på 16 gastro kirurgiske senger og 4 gastro medisinske senger.

Diagnosene på avdelingen består blant annet av IBD-pasienter, lever, galle og pankreas sykdommer, canser i GI traktus, appendisitter, thorax skader og traumer.

Vi jobber med teamsykepleie ut ifra TeamSTEPPS modellen. Det er et aktivt og tett samarbeid med kirurger, medisinere, helsesekretærer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer og andre samarbeidspartnere.

Vi er stolte over ha et svært godt arbeidsmiljø der ansatte trives med hverandre i jobbhverdagen. De ansatte har et høyt faglig nivå, er faglig oppdaterte og setter pasienten i fokus. Vi har spesielt fokus på mobilisering, smertelindring, ernæring, sårbehandling og lindrende sykepleie. Forbedringsarbeid i avdeling gjøres kontinuerlig for å få gode forløp til beste for pasienten og de ansatte.

Det er et tett samarbeid med ortopedisk avdeling og det jobbes til tider på tvers mellom ortopedi og gastro kirurgi. Ortopedisk sengepost var pandemipost i 2020 og blir det igjen dersom behovet oppstår. Der tas det imot medisinske, nevrologiske, kirurgiske og gynekologiske pasienter som isoleres frem til prøvesvar. Bemanningen på gastro kirurgen var en del av bemanningen der.

Stillingene som er ledige er:
2 x 75 % sykefravær vikariat med mulighet for fast fra dd
2 x 15% helgestilling der også sykepleie studenter oppfordres til å søke.

Det er mulighet for opptil 100% jobb gjennom sommeren for alle stillingene.

Arbeidsoppgaver
 • Teamsykepleie.
 • Visittansvarlig. 
 • Medisinhåndtering.
 • Preoperativ klargjøring av pasienter og postoperativ behandling.
 • Hjelp/veiledning i stell og pleie.
 • Mobilisering.
 • Ernæring.
 • Generelle observasjoner.
 • Dokumentasjon i DIPS.
 • Generell orden i avdelingen.
 • Tett samarbeid med sykepleiere, helsefagarbeidere, leger, fysioterapeuter, ergo, helsesekretærer, primærhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.
 • Veiledningsansvar for sykepleierstudenter.   
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge. 
 • Ønskelig med erfaring fra gastrokirurgisk eller gastromedisinsk avdeling. 
 • Ønskelig med kunnskap om pasientadministrativt system DIPS.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Generelle dataferdigheter.
Personlige egenskaper
 • Du er ansvarlig, handlekraftig og har gode samarbeidsevner. 
 • Du har gode evner til å arbeide selvstendig og i team.
 • Du er fleksibel og til å stole på. 
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Ønsketurnus 
 • Tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.
 • Fagdag i turnus. 
 • Gode muligheter for forlengelse av vikariatet.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Positivt arbeidsmiljø med faglig kompetente kollegaer.
 • Stort og allsidig bedriftsidrettslag.    

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Kontaktinformasjon
Nina Bryhn

Avdelingssykepleier
41100746

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Gjøvik sykehus består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lillehammer sykehus har syv avdelinger: Indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr vi helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.