fbpx 2 x Fagansvarlig sykepleier fast stilling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

2 x Fagansvarlig sykepleier fast stilling

Virksomhet for mestring og rehabilitering søker fagansvarlige sykepleiere til våre 2 korttidsavdelinger Mikkeli og Sierra med arbeidssted på Alta omsorgssenter.

Målet til Alta kommune er alle som ønsker det, skal ha muligheten til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Virksomhet for mestring og rehabilitering skal være med å bidra til å gi bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov hos hver enkelt. Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Tjenesten blir utarbeidet i samarbeid med den enkelte pasient i institusjonene og ved hjemmebesøk.

Avdelingene er 2 nyopprettede avdelinger med 18 pasienter på hver avdeling. Målgruppen er utskrivningsklare pasienter fra sykehus, øyeblikkelighjelp-innleggelser, lindring og palliasjon, KAD plasser og pasienter som har fallert hjemme eller trenger et avlastningstilbud.

Målet for opphold hos oss er å gi pasientene de beste forutsetninger slik at de har muligheten å bo hjemme så lenge som mulig. Det vil være stor variasjon i pasientkategoriene. Dette vil gi deg som jobber hos oss faglige utfordringer og er for deg som liker en aktiv og utfordrende arbeidshverdag. Pasientene er i førersete og hverdagsmestring er et av våre viktigste fokus når vi jobber med pasienten.

Arbeidsoppgaver
 • Medansvar for en faglig forsvarlig forvaltning av virksomhetens ressurser.
 • Drive med fagutvikling av tjenestetilbudet
 • Ansvar for veiledning og opplæring av hjemmetjenestens ansatte, studenter, elever og lærlinger.
 • Utvikling og oppfølging av rutiner og prosedyrer
 • Bidra med forslag og delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder
 • Samarbeide tett med øvrige fagsykepleiere, saksbehandlere og andre aktuelle instanser
 • Utvikle tjenesten etter gjeldende målsettinger og fremme tverrfaglig samarbeid
 • Motivere sykepleiere og fagarbeidere til kontinuerlig å forbedre sin praksis, søke læring og faglig utvikling
 • Ansvar for opplæring av nyansatte i tråd med avdelingens rutiner
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleier
 • Ansettes i stillingskode 7523 spesialsykepleier/ fagutviklingssykepleier og følger tariff. Det stilles krav om oppstart av relevant masterutdanning snarest eller innen 2 år
 • Ha gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig (bestått B2)
 • Beherske dataverktøy
Personlige egenskaper
 • Positiv, faglig engasjert og fleksibel
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Mestrer å gjøre gode faglige prioriteringer
 • Evne til å lytte, ta raske beslutninger og beholde roen
 • Evne til å skap et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • 30 000,- i tillegg til stillingskode og ansiennitet
 • Nedskrivning av studielån med inntil 25 000,-.
 • Behjelpelig med barnehageplass
 • Behjelpelig med bolig
 • Flyttegodtgjøring  

Stillingen er i todelt turnus hvor vi benytter langvakter hver 4 helg.
Personlig egnethet og kjennskap til virksomheten og avdelingene vil bli vektlagt
Politiattest kreves ved tilsetting
Lønn etter tariff: Spesialsykepleier/fagutviklings sykepleier (7523)

Arbeidssted
Alta Omsorgssenter, Follumsvei, 9510 , Norge

 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Tom Erling Henriksen
Virksomhetsleder
95103216
tom.erlinghenriksen@alta.kommune.no

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Med snart 21 000 innbyggere er vi den største byen i Finnmark, pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene.

Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø – en halv time, Russland /Sverige/Finland – en ”liten” tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.