fbpx Fagkonsulent | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Fagkonsulent

Er du vernepleier/sykepleier eller sosialfaglig fagperson med høy faglig integritet, god arbeidskapasitet og et brennende engasjement for systematisk miljøterapi og kompliserte tjenestebehov? Ønsker du en jobb der du har stort handlingsrom og muligheter til å påvirke og utvikle tjenestetilbudet?

Du vil – sammen med Fagteamet– være sentral i Ecura Bo og Habilitering Region Vest. Der vi sammen med alle kollegene våre skaper gode trygge tilbud til menneskene som mottar tjenester frå oss, kommunene vi samarbeider med, og pårørende til våre tjenestemottakere.

Beskrivelse av deg som skal bli vår nye hverdagshelt:

 • Faglig engasjert, erfaren, kunnskapsrik og systematisk
 • Utdannet Vernepleier/ Sykepleier, gjerne med videreutdanning og / eller mastergrad
 • Du ønsker å jobbe tett på få tjenestemottakere, men høg grad av autonomi og med høg grad av presisjon i arbeidet
 • Har mye relevant erfaring frå miljø-, og veiledningsarbeid
 • Har kunnskap om lov og regelverk kring Kap 9, TUD og 4a mm.
 • Liker å arbeide med utvikling og endringer
 • Har ønske om egenutvikling og karrieremuligheter
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Kreativitet til å bidra i utforminga av det daglige tjenestetilbudet
 • Ledererfaring er fordel
 • Du har en velutviklet humoristisk sans, er uhøytidelig og byr på deg selv. Du tar oppgavene seriøst og jobber ser løsninger der andre ser utfordringer

Tenker du at vi ønsker mye? Muligens… Men det er fordi vi vil ha DEN RETTE til teamet.

Vi er åpne for at du kanskje ikke innehar alle kvalifikasjonene.

Vi tror nemlig at du klar til å brette opp ermene for å bli en del av Fagteamet.

Noen av dine arbeidsoppgaver:

 • Kvalitetssikring av Behandlingsintegriteten
 • Kartlegging av behov, og utvikling av miljøbehandling i tråd med lov og regelverk, i tett samarbeid med Fagteam og Spesialisthelsetjeneste
 • Veiledning av våre engasjerte kollegaer
 • Evaluering av det miljøterapeutiske arbeidet, og målinger av oppnådde resultater
 • Utvikling av tjenestetilbud
 • Systemdrift av Fagsystem
 • Tett samarbeid med avdelingsledere på de ulike lokasjonene

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og fleksibilitet tillegges stor vekt.

Er DU den rette?

Da gir vi deg muligheten til å bli en del av et spennende selskap i stor utvikling.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og store muligheter for egen og faglig utvikling.

Kontorsted vil være i Sogndal og Hafslo, men arbeidsområdet vil være Regionen, så noe reising må påberegnes, vi prioriterer at reising skjer innen ordinær arbeidstid.

Du som ansettes tilslutter deg Ecuras verdigrunnlag Endringsorientert, Cura (omsorg), Utvikling, Respekt, Ansvarlighet, og har et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell for oppdragsgivere, tjenestemottakere og deres pårørende.

For ytterligere spørsmål om stillingene, kontakt Regionansvarlig Bjarni H. Valsson epost: bjarni.valsson@ecura.no, tlf 950 41 638.

Regionansvarlig
Bjarni Valsson
950 41 638

Ecura er en tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  

I tillegg tilbyr vi rusbehandling, hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.  Totalt sysselsetter vi ca. 1800 personer og har virksomheter i store deler av landet.