fbpx Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier

Drammen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunen Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca 130 000 innbyggere.

Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner, en døgnseksjon og en kontorfaglig seksjon. Tre av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. Avdelingen er veldrevet og har ansatte med et høyt faglig nivå.

Vi har nå ledig en stilling for spesialsykepleier i vårt FACT-1 team. FACT-teamet er et integrert team sammen med Drammen kommune og består av 14 medarbeidere. Teamet er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, vernepleiere, sosionom, psykolog, psykologspesialist, psykiater og brukerspesialist. Jobbspesialist og NAV-los er integrert i teamet. Vi har også tett kontakt med øvrige samarbeidspartnere for eksempel psykiatrisk avdeling Blakstad. De kommunalt ansatte i teamet jobber integrert og sitter sammen med teamet i Drammen DPS sine lokaler. 

Teamet følger pasienter med alvorlige psykiske lidelser med lavt funksjonsnivå der det er behov for behandling innenfor psykisk helsevern og stor grad av samhandling på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste. Noen av våre pasienter er underlagt lov om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold.

 Sykepleierne i teamet har en selvstendig rolle som case manager for en gruppe pasienter i teamet og ambulerer ut for å yte tjenester nært der pasienten oppholder seg.  Ved behov kobles resten av teamet tett på, eks. ved forverring av grunnlidelse og behov for spesialistvurdering.
Teamet har høy kompetanse og engasjerte medarbeidere.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat og mer informasjon om stillingen. 

Arbeidsoppgaver
 • Ambulerende oppfølging av pasienter med alvorlig psykisk lidelse, ofte i samarbeid med team-medlemmer 
 • Medisinering av pasienter med depot-injeksjoner  
 • Somatisk oppfølging av pasienter i samråd med lege i teamet og fastlege 
 • bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov 
Kvalifikasjoner
 • norsk godkjenning som sykepleier. Videreutdanning innen psykisk helse og rus er ønskelig
 • kompetanse og erfaring med pasienter med alvorlig psykisk lidelse
 • erfaring med FACT-arbeid er ønskelig 
 • erfaring med DIPS i poliklinisk arbeid
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper 
Personlige egenskaper
 • god arbeidskapasitet, ansvarsbevissthet og evne til selvstendig, strukturert arbeid 
 • gode kommunikasjonsevner, både strukturert og fleksibel 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • engasjement for målgruppen 
 • personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø 
 • mulighet for å påvirke og skape et godt FACT-tilbud for en sårbar pasientgruppe
 • et støttende arbeidsmiljø hvor vi løser våre oppgaver sammen som et team
 • tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for veiledning og faglig utvikling
 • vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i nærheten av offentlig kommunikasjon 

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 

Arbeidssted
Øvre Strandgt. 2, 3018 Drammen

 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Marie Kraugerud Rustadbakken
Seksjonsleder, psykiater
992 32 203

Rigmor Anita Finding
Teamleder, psykologspesialist
908 98 297

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!