fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Lungemedisinsk avdeling har lokaler i Akutt – hjerte – lungesenteret. Avdelingen består av to sengeenheter, dagenhet, poliklinikk og medisin – og lungeovervåkning

Vår seksjonsleder skal bli pensjonist og nå søker vi deg som ønsker å ta denne veldrevne enheten videre inn i framtida. Med på laget får du ca 40 dyktige og faglig engasjerte spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og postverter som sammen skaper et godt arbeidsmiljø.

Ved LU3 –sengeenhet behandles i hovedsak pasienter med kreft i respirasjonsorganene. I tillegg kommer pneumothorax, sykdommer i lungevevet og infeksjoner. Kapasitet: 16 senger. Ved dagenheten utredes og behandles lungekreft.

Seksjonsleder inngår i avdelingens ledergruppe, er direkte underlagt avdelingssjef sykepleie og samarbeider tett med de øvrige 4 seksjonslederne ved Lungemedisinsk avdeling og avdelingssjefen.

God opplæring og lederstøtte vil blir gitt!

Arbeidsoppgaver
 • personalledelse
 • ansvar for daglig drift, fag, kvalitet og effektiv forvaltning av ressursene innenfor godkjente rammer
 • stedfortreder for seksjonsleder ved sengeenhet LU2
Kvalifikasjoner
 • sykepleier / relevant spesialsykepleier
 • ledererfaring er ønskelig
 • videreutdanning i ledelse eller relevant mastergrad er ønskelig
Personlige egenskaper
 • evne og lyst til å lede LU3 og dagenhet i en tid med store muligheter og utfordringer
 • gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • et utviklende og spennende fagmiljø med stort fokus på kvalitet
 • et godt og trygt arbeidsmiljø
 • pensjonsordning, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • tiltredelse etter avtale

Arbeidssted
Prinsesse Kristinasgt. 3, 7030 Trondheim

Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Synnøve Sunde
Avdelingssjef sykepleie
72828204/97970207

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. 

St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no


(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)