fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Drammen Legevakt har et nedslagsfelt på ca.140 000 innbyggere og totalt rundt 100 000 henvendelser i året.

Vår visjon er å være Norges ledende legevakt når det gjelder kompetanse, ledelse og organisasjon, slik at brukere av legevakten har en opplevelse av at vi tilbyr en tjeneste av høy kvalitet.

For ansettelse i stillinger hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, den må fremlegges før ansettelse, jfr. helse og omsorgstjenesteloven §5-4.  Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stillingen, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Er du sykepleier og ønsker å jobbe på Drammen Legevakt er det  deg vi søker etter

Vi har ledig følgende stillinger som sykepleier:

 • Faste helg stillinger
 • 2 faste nattstillinger i 50 %-80 %
 • 100 % svangerskapsvikariat 1 år fra august 2021
 • Midlertidige stillinger i 50 %-80 %
 • Sykepleier vikarer som kan ta ledige vakter i turnus ved sykdom og annet fravær

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleieroppgaver på Drammen Legevakt inkludert arbeid i Luftveisklinikken
 • Betjening av telefonsentralen, inkl. å gi råd og veiledning samt å utføre triagering
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier med minimum 2 års klinisk erfaring
 • Interesse for akuttsykepleie
 • Faglig oppdatert
 • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig - For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
Personlige egenskaper
 • Positiv innstilling 
 • Omstillingsevne
 • Interesse for akuttsykepleie
 • Er opptatt å være en god kollega
 • Liker å jobbe i et travelt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Holde deg faglig oppdatert
 • Trivelige lokaler
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjonsordninger

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Arbeidssted
Rosenkrantzgt 17, 3018 Drammen, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Kjær, Susanne
Virksomhetsleder
913 55 043

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.