fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Felles enhet for internat og flyplasslogistikk består av seksjon for internat på Trandum og seksjon for flyplasslogistikk på Gardermoen. Avdelingen blir brukt for å sikre gjennomføringen av tvangsretur i saker med unndragelsesfare. Driften av avdelingen er kunnskapsbasert og skal sikre et humant og sikkert opphold for de internerte. Avdelingen består av 190 ansatte.

Det er ledig to vikariater som sykepleier/spesialsykepleier ved utlendingsinternatet. Det ene vikariatet har en varighet på minimum ett år, og det andre vikariatet på seks måneder - begge med mulighet for forlengelse og eventuelt fast ansettelse.

Som sykepleier hos oss vil du bli en del av unikt miljø og få muligheter til å opparbeide deg nye faglige og personlige erfaringer. Du vil møte mennesker i en vanskelig situasjon og få mulighet til å være et positivt bidrag inn i deres hverdag. Du vil jobbe i et team med leger og sykepleiere som er ansvarlige for oppfølging av helsetjenester ved utlendingsinternatet.

Sykepleierne ved utlendingsinternatet jobber i dag en to-skift turnus. Det må påberegnes endringer i turnus ved behov.

Ved ansettelse gjelder en prøvetid på seks måneder.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre innkomstsamtaler med de internerte som har ankommet internatet
 • Observere og vurder helsetilstanden blant de internerte
 • Registrere og følge opp helseopplysninger om de internerte
 • Gi råd og gjennomføre medisinsk behandling både alene og i samarbeid med lege
 • Opplæringsansvar internt
 • Delta på uttransporter for å sikre at helsepersonell er representert

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier

 • Erfaring fra akuttpsykiatri er ønskelig

 • Stilling som spesialsykepleier krever godkjent etterutdanning, om mulig innen psykiatri, samt erfaring fra tilhørende fagfelt

 • Gode formuleringsevner på norsk og engelsk. Fordel med ytterligere språkkunnskaper

 • Norsk

 • Engelsk

 • Alminnelig god IKT-kompetanse

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Høy grad av integritet
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Evne til å ta egne faglige beslutninger
 • God fysisk og psykisk helse

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som sykepleier (stillingskode 0807);kr 430.000 - 524.000, eventuelt som spesialsykepleier (stillingskode 0810); 457.000 - 564.000 brutto pr. år

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Johan-Edvin Throndsen
63941503
Johan-edvin.Throndsen@politiet.no

Arbeidssted

Trandum
2054 Mogreina

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Politiets utlendingsenhetReferansenr.:4376933447