fbpx Anestesisykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleier

Vi søker etter deg som ønsker nye utfordringer og har lyst å arbeide på en trivelig arbeidsplass. Vi har ledig et vikariat med mulighet for fast stilling. Oppstart snarest med varighet til september 2022, med mulighet for forlengelse. 

Erfaring fra dagkirurgi er en fordel, men ikke et krav. Man må like å jobbe i team og ha evnen til å tenke logistikk.

Vi jobber 8 timers arbeidstid daglig. Det vil være mulighet for større fleksibilitet ift når oppsparte timer kan tas ut. Det vil fremdeles være mulighet for at oppsparte timer tas ut i lavaktivitet, sommer og når senteret har stengt. (  jul/nyttår, påske, bevegelige mai-dager). Det gis rekrutterings/beholder tillegg på kr 30 000 i hel stilling som et funksjonstillegg som en foreløpig ordning ut 2023.   

Dagkirurgisk enhet i Hillevåg har samlet en stor del av Helse Stavanger HF sin dagkirurgiske virksomhet i nye, moderne lokaler. Avdelingen ble åpnet i 2014 og har 5 moderne operasjonsstuer med topp utstyr og dyktige medarbeidere. Staben vår består av faste medarbeidere og rullerende personell fra sentraloperasjonen.

Vi gjennomfører i overkant av 4000 inngrep pr. år innen fagområdene ortopedi, gynekologi, urologi, gastro, øre/ nese/ hals/ oralkirurgi og bryst-/endokrinkirurgi. Vi opererer også barn fra 3 år. Stillingen er underlagt avdelingssykepleier og avdelingssjef for dagkirurgisk enhet.

Sjekk ut sus.no/takeover for å bli bedre kjent med oss! Vi har også vår egen instagram konto "dagkirurgen_hillevag". 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver
 • Utføre anestesisykepleie ved ulike dagkirurgiske inngrep innen urologi, bryst/ endokrin, ortopedi, øre-nese-hals og oral kirurgi, gynekologi og gastroenterologi. 
 • Medansvar for effektiv og god flyt i operasjonsprogrammet.
 • Er faglig oppdatert og bruker kvalitetsprosedyrene for anestesisykepleiertjenesten aktivt.
 • Medansvar for faglig veiledning og undervisning av andre faggrupper og studenter
 • Opprettholder og videreutvikler faglig standard i klinisk arbeid og har eget ansvar for å skaffe seg nødvendig kunnskap og erfaring.
 • Deltar i tilhørende arbeid i avdelingen
 • Deltar i aktivt teamarbeid som omfatter pre, per og post operativ sykepleie 
Kvalifikasjoner
 • Videreutdanning i anestesisykepleie
 • Erfaring fra dagkirurgisk virksomhet er en fordel. 
 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Krav til gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver og kunne håndtere uforutsette hendelser
 • Må trives i et aktivt miljø 
 • Ha respekt for den enkelte pasient og gi god kvalitativ behandling i et dagkirurgisk perspektiv
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å se hva som må gjøres, tilbyr og mottar gjerne hjelp
 • Har evnen til å se at den enkelte medarbeiders bidrag til helheten er viktig.
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Støtte/stipend* for bolig til tilflyttere (*kontakt for mer informasjon)
 • Støtte/stipend* for reise til og fra Stavanger for tilflyttere (*kontakt for mer informasjon)
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø m/ egen trivselsgruppe
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Rekrutterings/ beholder tillegg på 30 000 kr i hel stilling.
 • Mulighet for kurs og seminarer, vi deltar på Nordaf sitt vinterseminar for dagkirurgi.
 • Vi tilbyr jevnlig undervisning, faglige foredrag og simulerings grupper 
 • Refleksjonsgrupper for hver av spesialitetene anestesi, operasjon og pre/ post op sykepleierne
 • Tverrfaglig samarbeid og team-arbeid
 • God tilrettelegging for egen fagutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Spennende arbeidsoppgaver i relativt nytt dagkirurgisk senter med fokus på god og kvalitetssikker pasient- og arbeidsflyt
 • Spennende fremtid vedrørende dagkirurgi planlegging Nye SUS.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Arbeidssted
Torgveien 21 A, 4016 Stavanger, Norge
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Ingrid Hodne Voll
Avdelingssykepleier Anestesi
 94145062

Hege Rolstad Skjæveland
Avdelingssjef
92492497

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.