fbpx Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid/sykepleier

Avdeling for traumelidelser

Ved avdelingen er det ledig ett 100% vikariat i tiden 01.08.21 – 01.08.22 som miljøterapeut.

Tiltredelse er ønskelig så snart som mulig eller etter avtale.

Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i barne- og ungdomsalder. Diagnostisk vil disse pasientene tilhøre kategoriene PTSD(kompleks type) og dissosiative lidelser. Det er høy grad av komorbiditet med bl.a. spiseproblemer, rus, angst/depresjon og personlighetsproblematikk.

Det er 4 behandlingsgrupper i avdelingen, med 8 pasienter i hver gruppe. Personalet i hver gruppe er tverrfaglig og består av tre individualterapeuter og fire miljøterapeuter. Avdelingen er faglig godt oppdatert og satser mye på kompetanseoppbygging hos den enkelte medarbeider. Vi har gode opplærings- og veiledningsordninger i et tverrfaglig stimulerende miljø.

Arbeidsoppgaver:

  • Spesifikke sykepleieroppgaver
  • Gruppebasert tilnærming og individuell oppfølging av pasienter
  • Oppfølging av medisinske og psykosomatiske problemstillinger i samarbeid med lege
  • Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamet
  • Bidra til et positivt samarbeidsmiljø i avdelingen

Søkere må ha 3 års sykepleieutdanning, fortrinnsvis med videreutdanning innen psykisk helsearbeid.

Det er ønskelig med klinisk erfaring fra arbeid med psykiske lidelser. Særlig erfaring med traumerelaterte lidelser blir vektlagt. Du bør like å arbeide i team. Vi legger stor vekt på god evne til samarbeid og personlig egnethet. Utdanning og erfaring med gruppebehandling vil være et pluss.

Vi kan tilby:

  • Interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og personalbarnehage ved ledig kapasitet

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Kontaktperson: Avdelingsleder Solveig Nævra Lie, tlf. 32 74 97 00. Mob.nr. 92884517. Mail: solveig.lie@modum-bad.no

Vi ber om at du søker elektronisk via www.modum-bad.no.

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.