fbpx Sykepleier til spesialisthelsesenter | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier til spesialisthelsesenter

Onkologisk sykepleier/spesialsykepleier/sykepleier med cytostatikakurs /sykepleier 50% til Hadeland Spesialisthelsesenter. 

Sykehuset Innlandet HF, Hadeland spesialistsenter ble opprettet i 2018. Senteret ble etablert som et tilbud til Hadelands ca. 29 000 innbyggere. Senteret er etablert ved Gran helsesenter hvor man også har legesenter, tannlegetjeneste og fysioterapi. Her har man poliklinikker på følgende fagfelt; gynekologi, ortopedi, kardiologi, revmatologi, radiologi og ØNH.

Det planlegges nå å utvide tilbudet til blant annet også å gjelde infusjonsbehandlinger, oppfølging og konsultasjoner for kreft- og hematologiske pasienter. Etter hvert kan dette også dreie seg om en utvidelse til enkelte nevrologiske-, kardiologiske og gynekologiske pasienter. Det planlegges, i første omgang, med at sykepleier skal arbeide 2 dager pr uke med å gi kurer på Hadeland og en dag annen hver uke ha arbeid/kompetansebygging på kreftavdelingen ved Gjøvik sykehus. 

Organisatorisk er stillingen lagt til Sykehuset Innlandet HF, divisjon Gjøvik-Lillehammer, Kreftavdelingen. 

 Startdato: 01.09.2021

Arbeidsoppgaver
 • Pasientoppfølging
 • Kurer- og andre infusjoner til kreft- og hematologipasienter
 • Dokumentasjon
 • Bistå andre diagnosegrupper ved senteret
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning i onkologisk sykepleie eller sykepleier med godkjent cytostatikakurs
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig interesse og engasjement
 • Ønskelig med relevant erfaring
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God arbeidskapasitet med evne til å prioritere mellom oppgaver
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Evne til å arbeide tverrfaglig
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø og faglige utfordringer
 • Lønns og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Pensjonsordning i KLP.

Arbeidssted 
Gran, hadeland, 2711 , Norge

Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Svein Ove Husnes
Avdelingssjef
90198895

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.